Wat is het verschil tussen 1PL, 2PL, 3PL & 4PL?

De logistiek kent veel verschillende vormen en smaken. Binnen deze markt helpen wij met name logistiek dienstverleners, oftewel 3PL’ers, met onze software. Maar wat is nu het verschil tussen 3PL en bijvoorbeeld 2PL? We trappen de logistieke begrippenlijst hieronder af met deze definities.

1PL

First-Party Logistics: de logistieke afhandeling wordt gedaan door de organisatie die ook zelf deze goederen produceert.

2PL

Second-Party Logistics: bedrijven die zich richten op Second-Party Logistics richten zich met name op de overname van klassieke logistieke taken, zoals transport, op- en overslag.

3PL

Third-Party Logistics: een bedrijf dat service biedt aan haar klanten van derde logistieke diensten (een deel van) hun supply chain management functies. Deze organisaties specialiseren zich veelal in geïntegreerde werking; opslag- en transportdiensten die kunnen worden geschaald en aangepast aan de behoeften van hun klanten op basis van marktomstandigheden.

4PL

Fourth-Party Logistics: een organisatie die Supply Chain Management voor derden uit handen haalt en niet beschikt over eigen transport of warehouse materieel, maar lange termijncontracten bij meerdere partijen afsluit.

Logistieke definities met een A

ACN

Air Cargo Netherlands: de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in Nederland. De hoofddoelstelling van ACN is het ontwikkelen van de Nederlandse luchtvrachtindustrie in de ruimste zin van het woord.

ADR

“Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route.” De Europese voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Administratieve voorraad

De goederenvoorraad die volgens de voorraadadministratie daadwerkelijk aanwezig moet zijn. Oftewel: de geregistreerde voorraad. Het actueel houden van de administratieve voorraad gebeurt vaak m.b.v. Cycle Counting.

AGS

Geautomatiseerd aangiftesysteem van de Nederlandse douane. De Douane heeft in de periode 2012-2016 gefaseerd één nieuw aangiftesysteem in gebruik genomen: AGS. AGS is de opvolger van Sagitta Invoer en Sagitta Uitvoer.

Air Waybill (AWB)

De luchtvrachtbrief dekt het gehele traject, vanaf luchthaven van vertrek tot luchthaven van aankomst, ook al wordt een gedeelte van het traject per auto afgelegd.

API

Een API (Application Programming Interface) is een intermediair programma tussen het systeem van de gebruiker en de bron. Deze software interface zorgt ervoor dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren. Vrijwel alle platformen waar u om informatie vraagt (of een ander verzoek indient) en waar u vervolgens automatisch een antwoord krijgt, werkt tegenwoordig met behulp van API’s. Lees meer over hoe klantcommunicatie kunt automatiseren.

Artificial Intelligence (AI)

AI verwijst naar kunstmatige intelligentie, zoals de intelligentie van computers, programma’s en machines. Lees hier hoe AI u kan helpen om uw marges te vergroten.

Logistieke definities met een B

Barcode

Eendimensionale (streepjes)codering waarmee goederen automatisch (met een scanner) geïdentificeerd kunnen worden. Door consumenten vaak streepjescode genoemd.

Beladingsgraad

Het percentage van het totale laadvermogen (in kg) of het laadvolume (in m3) dat wordt benut.

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad is het percentage van de totale opslagruimte (in m2 of pallets) in een magazijn dat wordt benut. Tevens volgens logistiek dienstverleners één van de belangrijkste KPI’s.

Bill of Lading (B/L)

Het verschepingsdocument dat oorspronkelijk uitsluitend voor verlading per zeeschip werd gebruikt.

Blokpallet

Een van de meest gebruikte palletsoorten. De blokpallet heeft een afmeting van 100 cm x 120 cm. Ook bekend als industriepallet.

Bonded goods

Goederen die in een bonded warehouse worden opgeslagen.

Bonded warehouse (entrepot)

Een opslagplaats voor nog niet ingeklaarde, aan invoerrechten onderhevige goederen.

Boordcomputer

Een kleine computer in de cabine van een vrachtwagen. Deze is vaak verbonden aan andere apparatuur, als scanners, printers, temperatuur- of veiligheidssensoren, of een WMS/TMS. Via de boordcomputer kunnen chauffeurs live gegevens met de backoffice uitwisselen.

BREEAM

BRE Environmental Assessment Method. BREEAM is een beoordelingsmethodiek om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. Voor nieuwe magazijnen geldt steeds vaker dat deze naar BREEAM-standaarden gebouwd worden, om zo de ecologische voetafdruk te beperken.

Logistieke definities met een C

Cabotage

Vervoer door een vervoerder uit de ene EU-lidstaat tussen twee punten binnen de grenzen van een andere lidstaat. Hiervoor moeten vervoerders een communautaire vergunning hebben en mogen maximaal drie cabotage-ritten binnen een periode van 7 dagen rijden, waarna ze de grens over moeten.

CMR

Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route: dwingend verdrag omtrent bepalingen om de vrachtbrief en de aansprakelijkheid van de vervoerder in alle lidstaten op eenvormige wijze te regelen. Deze kunt u ook zelf opmaken.

Cold chain

Een supply chain die volledig temperatuur gereguleerd is, om de houdbaarheid van producten te verlengen. Vanzelfsprekend zijn in cold chains veel koel- en vrieshuizen te vinden.

Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment (CPFR)

Op regels gebaseerde softwareroutines die voorspellingen (forecasts) en behoeften genereren aan de hand van historische inkooppatronen, dus data-gedreven.

Collo/Colli

Te verzenden stukgoed; meervoud is colli. Veelgebruikte term tijdens het orderpicken.

Consolidatie

Het combineren van diverse vrachten in een enkele verzending om een substantiële besparing op de vrachtkosten te bereiken. In het wegtransport is dit ook bekend als groupage.

Container

Transporteenheid voor het vervoer van vracht, verstevigd en stapelbaar en geschikt voor horizontaal en verticaal overladen. Uitgevonden in de jaren ’30, officieel in gebruik sinds 1955.

Cross docking

Efficiënt distributieconcept waarbij artikelen direct van inslag naar uitslag verplaatst worden, zonder ze eerst op te slaan. Andere term die hiervoor gebruikt wordt is overslag.

Cycle Counting

Een efficiënte aanpak omtrent het periodiek tellen van de actuele voorraad in het warehouse, zodat eventuele met de administratieve voorraad rechtgezet kunnen worden. De mogelijkheden?

Logistieke definities met een D

DC (distributiecentrum)

Een locatie waar een bedrijf de logistiek van goederen heeft gelokaliseerd. Vanuit een DC worden goederen ontvangen, verdeeld en vervoerd naar andere bestemmingen.

Dedicated warehouse

Een magazijn dat geheel in dienst staat van één eigenaar van de goederen (verlader).

Depot

Bewaarplaats voor goederen.

Digitale tachograaf

Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig. De digitale tachograaf is sinds 1 mei 2006 verplicht voor zware vrachtwagens, bussen en sinds 24 juli 2009 voor lichte bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer.

Digitalisering

Digitalisering is het omzetten van data (gegevens) van een analoge naar een digitale gegevensdrager.

DMS

Het Douaneaangiften Management Systeem (DMS) vervangt het aangiftesysteem AGS. Het nieuwe systeem is nodig om bij te blijven met de nieuwe wet- en regelgeving binnen de Europese Unie. In het nieuwe systeem zijn de technische beschrijving en bijbehorende processtroom voor het berichtenverkeer voor de indieners van aangiften opgenomen in Message Implementation Guidelines (MIG). Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de nieuwe EU wetgeving. Lees de 5 belangrijkste veranderingen.

Documentloos Goederen Volgsysteem (DGVS)

Voor het douanetoezicht op vervoersstromen is in 2005 een centraal systeem gebouwd, DGVS. Dit is sinds 2019 vervangen door PGTS: Paperless Goods Tracking System. Boltrics was als eerste volledig over naar het nieuwe systeem.

Dock, laad- en losdock

Een laad- en losdock is een plaats tegen of in een gebouw waar een vrachtwagen kan laden en lossen. Hierbij is rekening gehouden met het direct in- en uit kunnen rijden van bijvoorbeeld rolcontainers, heftrucks en steekwagens.

Douane

De douane is een overheidsdienst belast met de handhaving van de douanewetgeving in een land. Hierbij kunt u denken aan het bestrijden van smokkel en het innen van invoerrechten. De taken en de bevoegdheden van een douanedienst verschillen vaak nogal per land.

Logistieke definities met een E

e-Air Waybill (e-AWB)

Digitale variant van de Air Waybill.

E-commerce

Electronic commerce. Verkoop via internet via webshops.

E-fulfilment

De logistieke afhandeling van e-commerce. In de basis staat e-fulfilment voor het daadwerkelijk afleveren van online bestelde producten bij de eindconsument. Organisaties die zich specificeren in e-fulfilment bieden hier vaak nog extra service bovenop, om de customer journey te optimaliseren.

Electronic Data Interchange (EDI)

Een standaard voor de elektronische uitwisseling van bepaalde bedrijfsdocumenten. Denk hierbij aan orders, rekeningen en bepaalde berichten of bevestigingen, zoals een Proof of Delivery. Aangezien de betreffende documenten moeten voldoen aan bepaalde standaardsjablonen wordt het vooral gebruikt voor automatisering van herhalende handelingen. Raadpleeg voor meer informatie Boltrics’ DataHub.

Emballage

Verpakkingsmateriaal, zoals een krat of een fles. Hier wordt vaak statiegeld over berekend. De emballagestroom vertegenwoordigt doorgaans een grote geldwaarde. Emballageregistratie is daarom een belangrijk onderdeel van het logistieke proces.

Enterprise Resource Planningsysteem (ERP)

Enterprise resource planning (ERP) is business management software, meestal een set van geïntegreerde toepassingen, die een bedrijf kan gebruiken om gegevens op te slaan en te beheren vanaf elke fase van het bedrijfsleven, waaronder productplanning, kosten en ontwikkeling, productie, marketing en verkoop, voorraadbeheer en verzending en betaling. Onze klanten gebruiken hiervoor het ERP van MicrosoftDynamics 365 Business Central.

Entrepot (bonded warehouse)

Een opslagplaats voor nog niet ingeklaarde, aan invoerrechten onderhevige goederen. Ook wel Douane Entrepot genoemd.

Europallet

Een van de meest gebruikte palletsoorten. De europallet heeft een afmeting van 80 cm x 120 cm.

Expediteur

Een expeditiebedrijf bemiddelt voor opdrachtgevers (een deel van) het logistieke traject en sluiten daartoe o.a. expeditie– en vervoerovereenkomsten. Feitelijk een tussenpersoon tussen een vervoerder en een verlader.

Logistieke definities met een F

First-Party Logistics (1PL)

De logistieke afhandeling wordt gedaan door de organisatie die ook zelf deze goederen produceert.

Forwarder

Zie expediteur.

Fourth Party Logistics (4PL)

Een organisatie die Supply Chain Management voor derden uit handen haalt en niet beschikt over eigen transport of warehouse materieel, maar lange termijncontracten bij meerdere partijen afsluit.

Full Container Load (FCL)

Wanneer een te vervoeren lading voldoende is om een container volledig te vullen, dan is er sprake van een Full Container Load.

Full Truck Load (FTL)

Ook wel ‘complete lading’ of ‘volledige lading’ genoemd. In dit geval wordt een volledige vrachtladig naar een enkele ontvanger vervoerd.

Freight Management System (FMS)

Een software-oplossing die freight forwarders ondersteunt met het afhandelen van luchtvracht, zeevracht, wegtransport en douaneactiviteiten.

Logistieke definities met een G

Gevaarlijke stoffen

Goederen waarop speciale reglementen en procedures van toepassing zijn omtrent de opslag en het vervoer ervan. Dit geldt voor springstoffen, gassen, brandbare vloeistoffen, brandbare vaste stoffen, oxiderende stoffen, radioactief materiaal, corrosieve stoffen, en diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen. Bepaling staat gedocumenteerd in “UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” van de Verenigde Naties.” Informatie over hoe u dit administratief kunt verwerken in 3PL Dynamics, leest u hier.

Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA)

Verplicht periodieke rapportage waarin de actuele voorraad van douanegoederen in een magazijn wordt doorgespeeld naar de Nederlandse douane. De GPA bestaat uit duizenden regels, met elke regel soms wel 100 kolommen aan gegevens. Met behulp van het GPA Testrapport beperkt u foutmarges.

Good Distribution Practice (GDP) warehouse

Om de kwaliteit van geneesmiddelen te garanderen gelden er voor het opslaan, vervoeren en distribueren specifieke eisen. Denk daarbij aan de verpakking, temperatuur, batchregistratie, inzage in documenten, gescheiden opslag, etc. Dit is vastgelegd in de Europese richtlijnen voor de distributie van farmaceutische producten: Goede Distributie Praktijken (GDP) – of zoals in het Engels; Good Distribution Practice. Voor meer informatie over de richtlijnen, klik hier >>

Groupage

Deelzendingen: het in het wegtransport combineren van diverse ritten in een enkele verzending om een substantiële besparing op de transportkosten te bereiken.

 

Logistieke definities met een H

HACCP

Hazard Analysis of Critical Control Points: een system om specifieke gevaren en preventieve maatregelen voor beheersing van deze gevaren te identificeren.

House Air Waybill (HAWB)

Een House Air Waybill begeleidt zendingen van verschillende afzenders, die worden gegroepeerd om gezamenlijk verzonden te worden.

 

Logistieke definities met een I

Inslag

Het ontvangen van goederen bij een magazijn, om deze vervolgens op te slaan of direct klaar te zetten voor transport.

 

 

Logistieke definities met een K

Ketenmanagement

Logistieke manier van werken om de samenwerking tussen de diverse schakels in de logistieke keten te verbeteren zodat een integraal proces ontstaat.

Ketenregie

Ketenregie wordt opgevat als het besturen en beheersen van dynamische en soms virtuele logistieke ketens en netwerken. Het doel van ketenregie en –configuratie is om de efficiëntie en de effectiviteit in het logistieke proces te verhogen door optimale service aan de klant te leveren en integrale logistieke kosten te beheersen en zo laag mogelijk te houden.

Key Performance Indicator (KPI)

Kritieke, kritische of kernprestatie-indicator: variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. Deze vormen de basis van het meten van processen. Voor logistiek dienstverleners zijn dit de belangrijkste KPI’s, welke u goed kunt analyseren met Power BI.

 

Logistieke definities met een L

Laadeenheid

Gestandaardiseerde eenheid waarin lading vervoerd kan worden, zoals containers en wissellaadbakken.

Laadmeter (LDM)

Een genormeerde maatstaf binnen wegtransport. Een laadmeter is één strekkende meter laadruimte in een vrachtwagen. Hoe u dit (automatisch) berekent met de laadmeters functionaliteit?

Last mile

Het vervoer van goederen over de laatste meters naar de eindbestemming. Een onderdeel waarop transportbedrijven zich specialiseren, bijvoorbeeld vanuit logistieke stadshubs.

Less than full truck load (LTL)

Als een vracht niet voldoende is om een rit volledig of bijna volledig te beladen, is er sprake van Less than full truck load (LTL). Dit is dus de tegenhanger van FTL.

Logistics Service Provider (LSP)

Logistiek dienstverleners, of 3PL’ers. Een bedrijf dat een aantal transport-, warehousing, distributie en verwante diensten verleent aan andere bedrijven in de bevoorradingsketen. Vrijwel al onze klanten zijn logistics service providers.

Logistiek

Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de wetenschap hierover. Simpel gezegd: “de juiste dingen op het juiste moment op de juiste locatie tegen minimale kosten krijgen”.

Logistiek centrum

Centrum van logistieke activiteiten. Het kan hier over een bedrijventerrein gaan, maar ook over een overslagpunt of een bepaalde streek. Tegenwoordig ook vaak logistieke hotspot genoemd.

Logistiek dienstverlener

Zie Logistics Service Provider. Een bedrijf dat een aantal transport-, warehousing, distributie en verwante diensten verleent aan andere bedrijven in de bevoorradingsketen. Vrijwel al onze klanten zijn logistiek dienstverlener.

Logistieke hub

Een distributiecentrum, vaak aan de rand van een stad, om last mile delivery’s te realiseren. Deze zijn vaak opgezet om vervuilend transport buiten de stad te weren of om tijd te verliezen aan oponthoud rondom bevoorrading en bezorging.

 

Logistieke definities met een M

Magazijn

Een ruimte waarin goederen tijdelijk opgeslagen worden. Ook vaak warehouse genoemd.

Master Air Waybill (MAWB)

Een Master Air Waybill begeleidt zendingen van verschillende afzenders, die worden gegroepeerd om gezamenlijk verzonden te worden, bij het transport.

 

Milieuzone

Vanaf 1 januari 2022 zijn in alle milieuzones in Nederland uitsluitend vrachtauto’s met minimaal emissieklasse 6 toegestaan. Voorkomen dat u per ongeluk een milieuzone inrijdt? Boltrics’ TMS controleert of een adres op een order in een (milieu)zone ligt.

 

Logistieke definities met een N

NEKOVRI

Nederlandse Vereniging van Koel Vrieshuizen: branchevereniging voor magazijnen die geconditioneerde goederen opslaan. Tevens de naam van onze – in samenwerking met de branchevereniging opgezette – oplossing voor dit soort magazijnen.

 

Logistieke definities met een O

OAuth2

OAuth2 is een manier om derden veilig toegang te geven voor het gebruik van uw API’s of HTTP-endpoints. Kortom, om veilig te integreren. Waar Basic Authentication gebruik maakt van een inlog, geeft OAuth2 deze partij toegang tot uw applicatie via een toegangstoken. Deze token bevat informatie over de zogenoemde aanvrager. Op basis daarvan bepaalt uw systeem automatisch of deze partij toegang heeft tot uw systemen en welke rechten deze dan heeft. Een bekende en vertrouwde app hoeft dus ook niet steeds in te loggen. Terwijl de koppeling zich wel regelmatig opnieuw beveiligt met nieuwe tokens.

Omloopsnelheid

Het aantal keer per jaar dat de gemiddelde voorraad wordt omgezet (in hoeveelheden). Met de omloopsnelheid kunt u uitrekenen hoeveel dagen specifieke producten gemiddeld in het magazijn liggen. Meer informatie over deze zeer belangrijke KPI vindt u hier.

Ondervervoerder

In sommige gevallen schakelt een vervoerder voor (een gedeelte van) het daadwerkelijke vervoer vanwege gunstigere tarieven een ondervervoerder in, omdat deze bijvoorbeeld meer ervaring in specifieke gebieden heeft. Andere veelgebruikte termen hiervoor zijn charter en subcontractor.

Opslag

Het (langdurig) bewaren van goederen in een magazijn.

Opslagbedrijf

Een bedrijf speciaal ingericht voor opslag van goederen, vaak voor langdurige opslag.

Orderpicken

Het verzamelen van goederen aan de hand van orders. Ook orderverzamelen genoemd, waarvoor veel verschillende strategieën en uitvoeringen gehanteerd worden.

OSCOT

Orders Shipped Complete On Time: percentage van het aantal orders dat volledig en op de afgesproken tijd is afgeleverd. Een belangrijke maatstaf voor opdrachtgevers en daarom één van de belangrijkste KPI’s voor logistiek dienstverleners.

Overslag

Zie cross docking.

 

Logistieke definities met een P

Pallet

Verhoogd platform om het hijsen en stapelen van goederen te vergemakkelijken. Meestal van hout, regelmatig van kunststof. Zie ook blokpallet en europallet.

Paperless Goods Tracking System (PGTS)

Een digitaal systeem op Schiphol dat goederen tussen de 1e en 2e linie snel uitwisselt zonder douaneaangiften. Dit systeem vervangt sinds 2019 DGVS. Benieuwd hoe de transitie van enkele van onze klanten is gegaan?

PoD

Proof of Delivery. Afleverbevestiging, vaak afgegeven door een chauffeur waarbij de ontvanger een handtekening zet. Boltrics biedt met het App Platform hiervoor praktische en efficiënte mogelijkheden, waarmee de PoD direct in het systeem te zien is.

Portbase

Onderlinge afstemming, logistieke planning en informatie-uitwisseling vindt in de haven van Rotterdam plaats via het Port Community Systeem van Portbase.

Public warehouse

Magazijn voor meer dan één klant. Zie ook dedicated warehouse.

Logistieke definities met een R

RFID-identificatie (RFID)

Radio frequency identification, ofwel identificatie met radiogolven: een technologie om van afstand informatie op te slaan in en af te lezen van RFID-stickers. Deze technologie zit bijvoorbeeld in scanners.

Rit

Een beladen rit met één of meerdere goederensoorten en een groot aantal laad- en losactiviteiten tijdens de rit. De beladen rit begint en eindigt in dezelfde plaats.

Ritplanningssysteem

Een systeem waarmee u berekent hoe u transportopdrachten het beste tot ritten kan bundelen. Hierbij wordt rekening gehouden met carriers, venstertijden bij laad- en losadressen, werktijden, afstanden enzovoort.

Routeplanningssysteem

Een routeplanningssysteem geeft op basis van PTV aan wat voor één wagen de optimale route is tussen twee of meer adressen. Hierbij wordt rekening gehouden met de afstand en rijtijd.

Logistieke definities met een S

Second Party Logistics (2PL)

Bedrijven die zich richten op Second-Party Logistics richten zich met name op de overname van klassieke logistieke taken, zoals transport, op- en overslag.

Serial Shipping Container Code (SSCC)

Een internationaal geaccepteerde verzendcode die toeleveranciers in de vorm van een barcode kunnen aanbrengen op hun pallets en containers. Deze kunt u personaliseren, zodat deze herkenbaar is voor uw klanten.

Service Level Agreement (SLA)

Contract waarin kwaliteitsafspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product.

Stedelijke distributie

Zie ook logistieke hub. Distributie gespecificeerd op stadslogistiek, waarbij efficiënt, slim en duurzaam vervoeren centraal staan.

Stock keeping unit (SKU)

Een unieke code gekoppeld aan een specifiek product om het te identificeren.

Supply chain

Een keten van activiteiten die erop is gericht om een product of dienst van leverancier naar afnemer te brengen.

Supply Chain Management (SCM)

Het beheer van een netwerk van verbonden bedrijven die bezig zijn met het leveren van producten en diensten aan eindgebruikers in een supply chain. Veelal toegewezen aan (logistieke) consultancybedrijven.

 

Logistieke definities met een T

THT

Tenminste houdbaar tot. Vooral voor logistiek dienstverleners binnen de foodsector en koel- en vrieshuizen een belangrijk aspect.

Third-Party Logistics (3PL)

Een bedrijf dat service biedt aan haar klanten van derde logistieke diensten (een deel van) hun supply chain management functies. Deze organisaties specialiseren zich veelal in geïntegreerde werking; opslag- en transportdiensten die kunnen worden geschaald en aangepast aan de behoeften van hun klanten op basis van marktomstandigheden.

Track & Trace

Track & trace-systemen stellen transportbedrijven op basis van gps-technologie in staat hun vloot in realtime op afstand te volgen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de grootste werkgeversorganisatie van transporterend Nederland.

Transport Management Systeem (TMS)

Een systeem dat transportbedrijven helpt met het stroomlijnen van hun activiteiten. Van ritplanning, resource planning en route-optimalisatie naar douaneafhandelingen en ordermanagement.

Transportsoftware

Transportsoftware is de verzamelnaam voor applicaties, die gebruikt worden om de efficiëntie en productiviteit van het logistieke bedrijf te verhogen en kosten te besparen.

Logistieke definities met een U

Uitslag

Het proces waarbij goederen een magazijn verlaten, inclusief het administratief verwerken van de handeling en het laden van de laders.

Logistieke definities met een V

Value Added Logistics (VAL)

Aanvullende diensten die aan een product worden toegevoegd gedurende het logistieke proces, zoals verpakken, ompakken, labellen, prijzen en assembleren.

Value Added Services (VAS)

Aanvullende niet-fysieke, administratieve activiteiten/diensten die, meestal door een logistieke dienstverlener, aan een product worden toegevoegd, zoals call centeractiviteiten, customer services, trainingen en financiële diensten. VAS zijn direct gekoppeld aan de goederenstroom.

Verlader

Partij die een lading door een vervoerder laat transporteren. Binnen de context van Boltrics zijn dit de klanten van onze klanten.

Verwerkingskosten

Alle kosten die gepaard gaan met het verplaatsen, overbrengen, voorbereiden en beheren van de inventaris.

Vrachtbrief

De vastlegging van een overeenkomst omtrent goederenvervoer. De verlader komt met de vervoerder overeen dat deze een bepaalde lading in ontvangst zal nemen en vervoeren naar een losadres om de lading af te leveren bij een bestemming. Op de vrachtbrief staan de gegevens die nodig zijn om de vervoerovereenkomst uit te voeren. In de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) is opgenomen dat vrachtbrieven verplicht in het voertuig aanwezig moeten zijn tijdens het transport.

Logistieke definities met een W

Wagenpark

Het wagenpark is het geheel aan voertuigen dat een onderneming in haar bezit heeft. In de contect van logistiek dienstverleners betreft dit vaak vrachtwagens. Hoe u uw wagenpark beheert?

Warehouse

Een locatie waar een bedrijf de logistiek van goederen heeft gelokaliseerd. Vanuit een warehouse worden goederen ontvangen, verdeeld en vervoerd naar andere bestemmingen.

Warehouse Management

Magazijnbeheer: het aansturen, bijhouden en controleren van alle magazijnprocessen- en activiteiten.

Warehouse Management Systeem (WMS)

Een WMS beheert onder andere de locatie-indeling in een stellingmagazijn, handelt de orderstroom in de juiste planningsvolgorde af en beheert de goederenstromen. Voor logistiek dienstverleners ondersteunt 3PL Dynamics al geruime tijd de magazijnprocessen.

Warehousing

Proces waarbij voorraden in een gebouw worden opgeslagen, hergroepering van goederen plaatsvindt en/of goederen worden overgeladen in een ander transportmiddel. Oftewel, alle magazijnprocessen tezamen.

Wegtransport

Alle verplaatsingen van goederen reizigers per wegvoertuig op een bepaald wegennet.

Logistieke definities met een X

XML

Extensible Markup Language: een standaard waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Via XML kan een logistiek ondernemer sneller en eenvoudiger de juiste gegevens aanleveren. Bijvoorbeeld via de DataHub.

Logistieke definities met een Y

Yard Management

Met Yard Management stimuleert u de doorvoer rondom uw magazijn en leveren vrachtwagens een hoger rendement. U stroomlijnt de in- en uitvoer van (externe) leveranciers, om zo efficiënt mogelijk met uw mankracht én fysieke ruimte om te gaan.

Logistieke definities met een Z

Zebra Programming Language (ZPL)

ZPL is een taal van Zebra Technologies. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het labelen van artikelen, zodat deze beter herkenbaar zijn. U kunt ze met ons WMS zelf gemakkelijk ontwerpen.

Zeevracht

Alle verplaatsingen van goederen en reizigers per schip over waterwegen, open zeeën en oceanen.

Mist u relevante logistieke definities?

Het werkveld van logistiek dienstverleners is niet zomaar in een lijst met logistieke definities te gieten. Maar samen met u kunnen we een heel eind komen. Mist u belangrijke begrippen of heeft u verdiepende informatie nodig over één van de bovenstaande logistieke definities? Vraag het ons en wij komen er zo snel mogelijk op terug.

Vergroot uw kennis met Boltrics

Door continue contact met ons klantenbestand van logistieke dienstverleners, hebben wij in de loop der jaren inzicht gekregen in wat het beste werkt in welke situatie. En dat delen we graag met u. Bekijk daarom ons blogoverzicht, onze webinars of  whitepapers. Of als u nog slimmer wilt werken met uw software-oplossing, kunt u natuurlijk altijd een kijkje nemen op onze Academy-pagina voor het trainingsaanbod.