Als Microsoft partner mag Boltrics de Microsoft producten zoals Azure en Dynamics BC wederverkopen met haar branche oplossing welke door Microsoft is gekeurd. Deze voldoen o.a. aan onderstaande standaarden en certificering. De belangrijkste zijn hieronder uitgelicht.

ISO 9001:2015

De waarborging van kwaliteit en consistentie is belangrijk in uw aangeschafte systemen. Quality Management Systems Standards zijn internationale standaarden die zijn vastgesteld ten behoeven van deze waarborging van management systemen.

Lees meer

CIS Benchmarks

Om uw data veilig te stellen en cyber aanvallen te voorkomen zijn internationaal gestandaardiseerde benchmarks opgesteld. De CIS (Center for Internet Security) Benchmarks bestaan uit de basis handvatten en best practices voor het veilig configureren van uw systeem. Hierin wordt verwezen naar de CIS Controls.Lees meer

SOC 1 (SSAE 18) Type 2

Vertrouwen is van groot belang wanneer u uw hosting aan een externe partij over laat. Deze certificering toont aan dat er door het bedrijf en door personeel, op een juiste manier wordt omgegaan met bedrijfsgegevens. Deze certificering is behaald na een audit op het gebied van de processen van de software leverancier.

Lees meer

SSAE 16 / ISAE 3402

Met 3PL Dynamics in de cloud kunt u vertrouwen op het Microsoft Azure-platform. Als het gaat om beveiliging, privacy en het eenvoudig toegang verschaffen tot informatie over de naleving van de regelgeving, bevestigt het SOC1 Type 2 (SSAE 16 / ISAE 3402) auditrapport de eerlijkheid van de presentatie voor de Windows Azure-servicebeschrijving.

Lees meer

ISO 27001

Deze norm stelt dat er veilig met de bedrijfsgegevens wordt omgegaan. De ISO 27000-serie biedt standaarden op het gebied van beveiliging beheer bij financiële informatie, intellectueel eigendom of informatie die door derden wordt toevertrouwd.
Lees meer

ISO/IEC 20000-1:2011

Als gebruiker van onze oplossing mag u een continu proces van verbetering en optimalisatie verwachten. Dit wordt gewaarborgd door de internationale standaard van de ‘International Organization for Standardization’ (ISO) geldt voor het opzetten, implementeren, opereren, monitoren en evalueren van een ‘Information Technology Service Management System’.

Lees meer

Cloud Security Alliance (CSA) STAR certification

Een cloud based oplossing brengt vele voordelen met zich mee. Echter is het voor u dan wel belangrijk om een veilige cloud omgeving te hebben. Met deze STAR certificering mag u deze veilige omgeving van ons verwachten. De STAR certificering is gebaseerd op het behalen van de ISO 27001 én voldoen aan verschillende criteria opgenomen in het CCM. Wanneer een cloud service provider aan deze standaard voldoet, is deze bovendien getoetst aan de STAR Capability Maturity Model.

Lees meer

Benieuwd hoe het werkt?

Neem vrijblijvend contact op en stel uw vraag aan één van onze collega’s.
* Mocht u van gedachten veranderen, klik dan op de “unsubscribe link”. Deze vindt u in de footer van iedere mail die u van ons ontvangt. Heeft u nog vragen? Mail dan naar marketing@boltrics.nl. Wij gaan respectvol met persoonsgegevens om en dat blijven we uiteraard doen.