Tracking & tracing

Via een GPRS-verbinding volgt de planningsafdeling de vrachtwagens op hun route. De planners zien waar vrachtwagens zich bevinden of er ergens vertraging optreedt en/of wie het dichtst bij een bepaalde zending in de buurt is. Op basis van realtime informatie passen ze daar de planning op aan. Daarnaast is tracking & tracing belangrijk voor een snelle en correcte informatievoorziening richting afzenders of ontvangers.

 

Optimale ritplanning

De chauffeur krijgt via een plansysteem de optimale ritvolgorde door op zijn boordcomputer. Als bijvoorbeeld door file het navigatiesysteem in de vrachtwagen herkent dat de volgorde of route wijzigt, dan kan een APS deze informatie doorrekenen en is men in staat, via een koppeling met het TMS-systeem, de afzenders en ontvangers over de gewijzigde aankomsttijd te informeren. De planningsafdeling wordt via een bericht in het TMS-systeem geïnformeerd als een chauffeur afwijkt van de geplande route of een bepaalde route niet volgens plan verloopt.

Berichtenverkeer

Via de GPRS-verbinding van boordcomputers met het TMS-systeem kunnen berichten worden uitgewisseld tussen de planningsafdeling en de chauffeurs. De chauffeurs krijgen nieuwe ritopdrachten binnen op de boordcomputer en de opvolging van de rit gaat (automatisch) van de boordcomputer terug naar de planningsafdeling. Ook gaat informatie over afleveringen, emballage, manco’s, tankbonnen, werk- en rusttijden, etc. via de boordcomputer naar het TMS.

App voor smartphone of tablet

Dynamics 365 Business Central biedt standaard een app voor smartphone en tablet. Onze TMS- en WMS-software is beschikbaar via deze app. Dus óók zonder boordcomputer kunnen uw chauffeurs diverse gegevens registreren in het TMS-systeem via deze app. Ze kunnen verschillende vooraf ingestelde vragenlijsten op de app doorlopen, waarbij diverse processen worden voorzien van data, laad- en lostijden, aantallen emballage, schade en manco’s. Ze kunnen zelfs foto’s maken en die direct koppelen aan een specifiek dossier.

Brandstofverbruik en snelheid

Als de boordcomputers gegevens over brandstofverbruik, snelheid en doorlooptijden bijhouden, dan komt die informatie via de koppeling ook beschikbaar in het TMS-systeem. Die gegevens kunnen daarna gebruikt worden om bedrijfsprocessen te optimaliseren en rapportages beschikbaar te stellen aan het management.

Tijdregistratie

Boordcomputers houden over het algemeen ook de precieze rij-, laad-, los- en rusttijden bij van een chauffeur en geven deze aan een backoffice systeem door. Vaak worden deze tijden verwerkt in een apart verloningsprogramma of financieel pakket. Met onze TMS-software beschikt u over de mogelijkheid deze data te communiceren met die verloningssoftware.

Maak uw werk gemakkelijker met Boltrics’ TMS

Benieuwd of ons TMS systeem aansluit op uw wensen en behoeften? Vraag een gratis demo aan en ontdek zelf de mogelijkheden en voordelen.
* Mocht u van gedachten veranderen, klik dan op de “unsubscribe link”. Deze vindt u in de footer van iedere mail die u van ons ontvangt. Heeft u nog vragen? Mail dan naar marketing@boltrics.nl. Wij gaan respectvol met persoonsgegevens om en dat blijven we uiteraard doen.