Als logistiek dienstverlener wilt u uw klanten zo goed mogelijk bedienen. Wanneer u echter opslag en vervoer verzorgt van gevaarlijke goederen, dan moet u naast uw klanten ook rekening houden met landelijke én Europese regelgeving. En dat is absoluut geen gemakkelijke klus. Om veiligheid van alle betrokkenen te garanderen, moeten deze regels nauw opgevolgd worden. Van ADR tot aan BRZO-classificaties, zowel landelijk als internationaal zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Na invoering van de Omgevingswet, komt er verandering in de controle van deze goederen. Wat betekent dit voor u? En hoe kunt u de toch al ingewikkelde processen vergemakkelijken?

De nieuwe Omgevingswet per 2021?

Een aantal jaar geleden is de Omgevingswet geaccepteerd door ‘politiek Den Haag’. In 2021 zou het zover zijn, dan zou deze nieuwe wet in werking treden. Door de impact van het coronavirus is invoering van deze wet echter uitgesteld naar 1 januari 2022. Dat geeft u nog een extra jaar om uw ADR activiteiten goed in te richten. Maar wat houdt deze wet in? Kort gezegd bundelt de Omgevingswet de regels voor ruimtelijke projecten, oftewel bouwprojecten. Een van de regels die hierin samengevoegd wordt, is de regelgeving voor het verpakken en opslaan van gevaarlijke stoffen. Het kan dus zijn dat u na invoering van de Omgevingswet een nieuw omgevingsvergunning nodig heeft voor het opslaan van de gevaarlijke stoffen van uw klanten. Daar komt bij dat vanaf 2022 er meer nadruk ligt op het effect en de risico’s van de gevaarlijke stoffen, wanneer u deze vergunningen wilt aanvragen.

Uw BRZO bedrijf wordt een ‘SEVESO inrichting’
Na invoering van de Omgevingswet wordt het begrip ‘BRZO bedrijf’ vervangen door de Europese naam ‘SEVESO inrichting’ – genoemd naar de chemische ramp in 1976 waarna de eerste Europese richtlijnen hiervoor vorm kregen. In de basis zal er voor uw bedrijf niet zoveel veranderen, omdat de huidige BRZO-2015 regelgeving is afgeleid van de Europese SEVESO III richtlijnen. Met eerder genoemde naamswijziging vervangen deze richtlijnen in 2022 de BRZO regelgeving. Deze nationale regelgeving komt dan te vervallen.

Voldoen aan de voorwaarden met 3PL Dynamics

Maar wat betekent dit voor u? Ondanks de verandering in richtlijnen, blijft er een onderscheid in lagedrempel- en hogedrempelinrichtingen. Zowel bedrijven die een lage drempelwaarde overschrijden, als bedrijven die een hoge drempelwaarde overschrijden moeten over bepaalde documenten beschikken. Daarnaast moet uw brandweerlijst up-to-date zijn en moet u de in- en uitgaande goederen nauwlettend bijhouden.

3PL Dynamics helpt u met de administratie hiervan. Op deze manier heeft u uw registratie, restricties en brandweerlijst in één systeem. In onze oplossing kunt u zowel de gegevens van gevaarlijke goederen, als de restricties hiervan, per klantartikel registreren en inrichten. Daarbij kunt u de brandweerlijst automatisch periodiek verzenden, waardoor instanties hier niet naar hoeven te vragen en uw documenten altijd op orde zijn.

Zelf aan de slag met gevaarlijke goederen in uw softwareoplossing?

Wilt u uw opslag en/of transport van gevaarlijke goederen regelen vanuit hetzelfde systeem als uw overige logistieke activiteiten? Of wilt u meer weten over hoe om te gaan met ADR goederen? Mail dan naar sales@boltrics.nl of vul onderstaand contact formulier in. We helpen u hier graag mee.