Er is steeds meer aandacht voor biologische producten. Maar zijn de producten die als biologisch worden aangeduid dan ook echt biologisch? Stichting Skal Biocontrole zet zich in als toezichthouder voor betrouwbare kwaliteit van deze producten in Nederland. Skal Biocontrole werkt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De wettelijke voorschriften en regels zijn bepaald door de Europese Commissie.

Elk land binnen de EU heeft zijn eigen orgaan of autoriteit die het toezicht van de biologische industrie waarborgt. Ieder bedrijf dat biologische producten produceert, verwerkt, verpakt, importeert, verhandelt, of opslaat binnen Nederland, moet beschikken over een Skal certificering.

Wat betekent dit voor logistieke dienstverleners?

De EU vereist een strikt systeem met controles die in elke fase van de biologische supply chain worden uitgevoerd. Skal Biocontrole brengt minimaal eenmaal per jaar bezoek aan elk gecertificeerd bedrijf. Er worden dan ook regelmatig inkomende zendingen gecontroleerd. Hierbij moet het voor de toezichthouder duidelijk zijn wanneer welke producten binnenkomen. Als ontvanger dient u biologische producten te controleren op de volgende punten:

 • Datum van ontvangst
 • Naam en vestigingsplaats van leverancier
 • Verkoopbenaming van het product: bevat deze een verwijzing naar biologisch?
 • Code/nummer van de controleorganisatie
 • Traceerbare code – bijvoorbeeld T.H.T
 • Aantallen van het ontvangen product
 • Of de verpakking gesloten is – indien van toepassing.

Naast de bovengenoemde punten, moeten biologische producten zo opgeslagen worden dat vermenging of verwisseling met andere producten is uitgesloten. Biologische producten dienen altijd traceerbaar te zijn, bijvoorbeeld op basis van batchnummer of THT-datum.

Ieder gecertificeerd bedrijf moet zich ook bekend maken als gecertificeerd zijnde. Als opslagbedrijf dient dit gedaan te worden op de CMR/afleverbon. Hierbij moeten de volgende gegevens worden vermeld:

 • Naam van uw bedrijf
 • Uw plaats van vestiging
 • Naam van het product – inclusief een verwijzing naar biologisch
 • Een merkteken voor de traceerbaarheid
 • Het codenummer van Skal: NL-BIO-01

Binnen onze software

Binnen Nekovri- en 3PL Dynamics beschikt u over de mogelijkheid om Skal eigenschappen op diverse niveaus vast te leggen. Denk hierbij aan artikel, omschrijving, batch, batchinhoud, THT-datum of documentregel. Dit stelt u in staat om binnen ons WMS de juiste rapportage op elk detailniveau aan te leveren.

Voor meer informatie over de voorwaarden van biologische producten en de certificering van uw bedrijf kunt u kijken op www.skal.nl.