Ede, 9 januari 2018 – VCK Logistics SCS is sinds juli 2017 live gegaan met het WMS van Boltrics om voor 122 T-Mobile winkels het complete voorraadbeheer en de distributie van mobiele telefoons, simkaarten en bijbehorende accessoires te verzorgen.

De sector van mobiele providers kent enorme competitie. Om de klanttevredenheid continu te kunnen blijven verbeteren, draait alles om een efficiënte supply chain binnen de interne en externe processen met volledige track & traceability. Om dat proces te borgen, zocht T-Mobile de samenwerking op met VCK Logistics SCS – expert op het gebied van logistieke diensten voor telecom en hightech.

Innovatie maakt het verschil

VCK Logistics gebruikte reeds Microsoft Dynamics als bedrijfsbrede softwareoplossing. Maar om een passende oplossing te creëren, werd er destijds veel maatwerk werd toegepast. Wat prettig was op de korte termijn, maar op de lange termijn vormde het een belemmerende factor om nieuwe ontwikkelingen snel te kunnen adopteren.

“Met de toenemende verwachtingen van consumenten, de druk op kosten en de felle concurrentiestrijd binnen de logistieke telecommarkt is achterblijven op het gebied van de nieuwste technologie simpelweg een ‘no go’”, zegt Brennus van der Klaauw, ‎Managing Director bij VCK Group. “Voor T-Mobile is het uitermate belangrijk dat orders compleet en op tijd geleverd worden. Met onze nieuwe WMS-oplossing – gebouwd op het Microsoft Dynamics-platform – worden we niet langer beperkt qua techniek. Zo zijn we dankzij serienummer/IMEI registratie in staat orders gedurende het gehele proces te volgen. Mocht er onverhoopt iets fout zijn gegaan, dan weten we dat op die manier altijd te tracken.”

Naast een uitgebreide track & trace-functionaliteit worden goederen bij inslag geïdentificeerd op basis van vooraf ontvangen specificaties. Verder gebruikt VCK Logistics verschillende technieken, zoals wave- en zone picking en een integratie met de conveyor systemen van Costo om de pick processen zo efficiënt mogelijk in te richten. Met KPI’s op orderregelniveau zijn ze daarnaast in staat te monitoren of orders conform SLA-afspraken zijn afgehandeld.

Maximale efficiency

Alles draait bij de samenwerking om efficiency. Om tijd en kosten te besparen – maar ook om fouten tot een minimum te beperken. Van der Klaauw: “Continu kijken we hoe we de supply chain slimmer kunnen inrichten en logistieke processen kunnen vereenvoudigen. Met het nieuwe WMS hebben we onze processen nog verder kunnen automatiseren en mechaniseren – wat direct ook de kans op fouten reduceert. In eerste instantie is de oplossing ingezet voor T-Mobile, maar deze wordt momenteel ook uitgerold bij andere telecom klanten zowel in Nederland als in Duitsland en Zwitserland.”

Over VCK Logistics SCS

VCK Logistics SCS Nederland heeft meer dan 50-jaar ervaring in ‘one-stop-shop’ concepten binnen Supply Chain Management. VCK Logistics voorziet in het vereenvoudigen van de Supply Chains teneinde de logistieke interactie tussen opdrachtgevers en hun klanten te versnellen, zodat kostenefficiënt kan worden gewerkt, risico’s worden beperkt en daarmee de kwaliteit wordt geoptimaliseerd. De budgetten van de klanten worden krapper en productlevenscycli korter; de consument bepaalt de dynamiek in de markt. Daarop inspelen is een must. Want hoe slimmer de inrichting van de supply chain, hoe hoger het rendement en klanttevredenheid.