De Nederlandse Douane voert vanaf 1 oktober 2021 stapsgewijs het Container Vrijgave Bericht (CVB) in. Vanaf 1 oktober gaat het eerste plateau van het CVB van start. Dit betekent dat de Douane vanaf dan strenger controleert op de juiste invulling van nadere aangiften voor over zee binnengebrachte goederen die zich in tijdelijke opslag bevinden. Aangevers in alle havensectoren moeten zich hierop goed voorbereiden. Het eerste plateau van het CVB geldt namelijk zowel voor containers als voor trailers, stukgoed en bulklading.

Wat houdt het eerste plateau van het Container Vrijgave Bericht (CVB) in?

Bij het eerste plateau van het containervrijgavebericht vergelijkt de Douane de nadere aangifte in AGS met de Aangifte voor Tijdelijke Opslag (ATO). Een AGS aangifte wordt alleen nog maar aanvaard als de gegevens in die aangifte overeenstemmen met de gegevens in de ATO. Ook gaat de Douane er op letten dat een nadere aangifte pas wordt aanvaard als de goederen zijn aangebracht. Dit betekent dat een AGS aangifte pas aanvaard wordt na aankomst van het schip in de Nederlandse haven, conform de aankomstmelding (ATA).

Wat betekent dit voor de logistiek?

Als de AGS aangifte niet aanvaard kan worden, kan de lading een terminal niet verlaten. Om oponthoud te voorkomen is het belangrijk dat het B/L-nummer (Bill of Lading), het aantal colli en het gewicht in de nadere aangifte overeenstemmen met de ATO.

Waarom voert de Douane het CVB in?

Met het Container Vrijgave Bericht wordt gewaarborgd dat de gegevens van de ATO overeenkomen met de gegevens van de nadere aangifte. Momenteel treden er voortdurend mismatches op tussen de beide aangiften en blijven veel posten op de ATO niet gezuiverd. Dit leidt tot veel onnodig reparatiewerk voor alle schakels in de logistieke keten en kan uitnodigingen tot betaling en boetes tot gevolg hebben. Het CVB voorkomt dat bedrijven onjuiste nadere aangiften indienen, en zorgt er voor dat wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen.

Wie moeten zich op het CVB voorbereiden?

Het CVB geldt voor alle maritieme importlading van buiten de EU: containers, trailers, stukgoed en bulklading. Alle partijen in de logistieke keten moeten zich kortom voorbereiden op het CVB. Dat wil zeggen: aangevers (douaneagenten en importeurs), rederijen en cargadoors, importeurs (niet-aangevers), vervoerders, containerterminals en ferryoperators.

Hoe kan ik mij op het CVB voorbereiden?

Met de invoering van het CVB gaat de Douane strenger controleren of de verwijzing naar de ATO, het aantal colli en de gewichten van de AGS aangifte overeenkomen met die van de ATO. Als deze gegevens niet overeenkomen, krijgt u een foutmelding en wordt de aangifte niet aanvaard. Zorg er daarom altijd voor:
· Dat de nadere aangifte verwijst naar het juiste BL-nummer; bij een onjuist BL-nummer wordt de aangifte door de Douane afgewezen.
· Dat het bruto gewicht op de aangifte overeenkomt met die op de ATO.
· Dat het aantal colli op de aangifte overeenkomt met die op de ATO.
· En last but not least: dat de nadere aangifte pas wordt gedaan na aankomst van het schip (ATA); eerder ingediende aangiften worden niet aanvaard.

Kies voor een voorafaangifte

De meest doelmatige manier om na de introductie van het CVB een nadere aangifte te doen, is via een voorafaangifte plus (automatisch) aanbrengbericht na aankomst. De Douane neemt voorafaangiften al voor de aankomst van een schip in behandeling. Als gegevens tussen de voorafaangifte en de nadere aangifte niet overeenkomen, dan wordt u hierover geïnformeerd. In dat geval is het indienen van een nieuwe voorafaangifte noodzakelijk. Het doen van voorafaangifte voorkomt dat fouten pas ontdekt worden na aankomst van het schip, met mogelijk logistiek oponthoud tot gevolg. Het enige wat bij het arriveren van het schip (ATA) of het losmoment van de lading nog moet gebeuren, is het aanbrengen van de goederen door een aanbrengbericht in AGS in te dienen. Daarna kan de aangifte aanvaard worden en kunnen de goederen (eventueel na controle) worden vrijgegeven. Logistieke dienstverleners bieden meerdere oplossingen voor het geautomatiseerd versturen van aanbrengberichten naar de Douane.

Zorg voor een goede ketensamenwerking

Het CVB maakt het nog belangrijker dat je als aangever op het juiste moment beschikt over de correcte gegevens voor je nadere aangifte. Goede afstemming hierover met de rederij, cargadoor of ferryoperator zorgt dat lading onveranderd snel door de haven gaat.

Meer informatie?

Op de website www.voorbereidophetcvb.nl is meer informatie te vinden over het CVB en de manieren waarop het bedrijfsleven zich daarop kan voorbereiden. Deze website is een gezamenlijk initiatief van brancheverenigingen, belangenorganisaties, Portbase en de Douane.