Vanaf maart 2022 tot juli 2022 zullen onze klanten de overgang maken van AGS naar DMS. Volgens de nieuwe wetgeving die in 2016 van kracht is gegaan, is door de Europese Unie bepaald dat het huidige aangiftesysteem AGS niet meer voldoet. In de toekomst zal het aangiftesysteem DMS gaan heten.

Wat gaat er veranderen?

GPA

  • De GPA voor Entrepot goederen mag vanaf 1 januari 2023 niet meer gebruikt worden. Maakt u hier gebruik van? Dan zal u ook de overgang maken naar DMS.
  • De GPA voor accijns, de AGP en de GPA voor het voorraad overzicht zullen voorlopig blijven bestaan. Voor het voorraad overzicht is de Douane nu bezig om een nieuw bericht te maken. Implementatie hiervan is nog niet bekend.
  • Overgang van GPA-entrepot naar DMS zal vanaf juli 2022 tot december 2022 plaatsvinden.

AGS

Een tijd geleden heeft de douane een brief gestuurd waarin stond aangegeven dat u met uw softwareleverancier moest gaan bepalen of een IIAA-vergunning (Inschrijving In de Administratie van de Aangever) mogelijk zou zijn. Een belangrijke vermelding hierbij is dat u zelf en niet Boltrics bepalend bent voor de aanvraag van een vergunning bij de douane. Wel kunnen we het mogelijk maken om de aangiften voor de IIAA-vergunning vanuit het WMS aan te bieden.

IIAA-vergunning

Voor een IIAA-vergunning moet een DMS-document gemaakt worden in een bepaalde vorm. DMS onderscheid diverse aangiften:
1. een volledige aangifte
2. een voorafaangifte
3. een vereenvoudigde (onvolledige) aangifte
4. een aanvullende aangifte
Voor de IIAA zijn de voorafaangifte (2), de vereenvoudigde aangifte (3) en de aanvullende aangifte (4) van belang. Deze aangiften zullen in de toekomst vanuit de in- en uitslagen gegenereerd worden.

Wat kunt u van Boltrics verwachten?

Testen

De MIG voor DMS is inmiddels gepubliceerd met daarbij de vermelding dat deze fouten bevat. Zodra de KEL (Known Error List) is gepubliceerd kunnen we deze MIG naast de huidige AGS-documenten leggen. De mogelijkheid tot testen komt in het laatste kwartaal dit jaar beschikbaar. U ontvangt hierover te zijner tijd bericht vanuit Boltrics. 

Kosten

De komende maand(en) analyseren we wat nodig is om DMS mogelijk te maken in alle vormen die er zijn. Hiervoor zal een urenschatting gemaakt worden, waarbij de kosten die hiermee gepaard gaan voor de ontwikkeling én overgang over de bestaande AGS en GPA-entrepot klanten verdeeld worden.