Als logistiek dienstverlener in de koel- en vrieslogistiek heeft u te maken met verschillende uitdagingen. De coronacrisis blijft de sector treffen en de Brexit heeft zowel de handelsstromen als de arbeidsmarkt erg beïnvloed. Tegelijkertijd zijn in de afgelopen maanden veel goederen vanuit China naar Europa geïmporteerd en zal deze groei naar verwachting doorzetten tot de zomer. Ook op zee wordt de volle capaciteit gebruikt, waardoor de kosten voor verzending vijf keer zo groot zijn volgens de GCCA. Schouders eronder! Want de verse en diepgevroren goederen komen niet vanzelf bij uw klanten terecht. Toch zien we dat ondanks deze uitdagingen, er veel marktvraag is. En dát biedt kansen. Wat zijn deze kansen en welke trends zien we in de koel- en vrieslogistiek? In deze blog zetten we alle trends en uitdagingen voor u op een rij.

Groeiende marktvraag

Ondanks de vele uitdagingen, groeit de waarde van de koel- en vrieslogistiek. Volgens een marktonderzoeksrapport uit 2017 werd de wereldwijde koel- en vrieslogistiek geschat op 188,42 miljard dollar en zal deze naar verwachting een waarde van 269,61 miljard dollar bereiken tegen 2024. Ook de wereldwijde markt voor de bouw van koude opslag was in 2019 maar liefst 6,97 miljard dollar en zal naar verwachting rond 2027 bijna drie keer zo hoog zijn. Deze grote vraag wordt volgens Emergen Research gestimuleerd door verschillende factoren.

#1 Groeiende e-commerce

De groei kan met name worden verklaard door de groeiende e-commerce. Er is sprake van een toenemende online verkoop van levensmiddelen in ontwikkelde en opkomende economieën. Dat, in combinatie met de toenemende voorkeur voor online winkelen als gevolg van de corona pandemie én de groeiende e-commerce kanalen, zorgt ervoor dat er steeds vaker online voedselbestellingen worden geplaatst. Het bederfelijke voedingssegment was maar liefst goed voor het grootste marktaandeel van 36,0% in 2019.

Deze groei in de e-commerce sector zorgt voor een enorme stimulans in de koel- en vrieslogistiek. De behoefte om grotere en meer industriële koelopslagfaciliteiten in te zetten groeit mee. De voornaamste reden? Betere en snellere levering mogelijk maken. Bovendien zal naar verwachting de stijgende vraag naar verwerkte en verse voedingsproducten via online kanalen de marktgroei blijven stimuleren.

Wist u dat, de totale capaciteit van gekoelde magazijnen in 2020 maar liefst 719m3 bedraagt volgens het GCCA 2020 Annual Report. Dat is 16,7% meer capaciteit dan in 2018.

#2 Groeiende import en export

Bovendien stimuleert niet alleen e-commerce de marktvraag. Wereldwijd is er ook steeds meer vraag naar koude opslag rondom havens om de groeiende import en export van bederfelijke producten op te vangen.

#3 Overheid, farmacie en horeca

De overheid, farmacie en horeca spelen daarnaast ook een rol in de groeiende marktvraag. Om voedselverspilling tegen te gaan, willen overheden de koelopslagfaciliteiten vergroten. Daarnaast is er een toenemend gebruik van koelopslag in ziekenhuizen en andere farmaceutische sectoren en onderzoekinstituten. Bovendien maken grote restaurants en horecabedrijven steeds vaker gebruik van koelopslagfaciliteiten vanwege de uitbreiding van verkooppunten en kansen in de markt. Dit zorgt voor een toenemende behoefte aan koel- en vrieshuizen.

Wat staat de koel- en vrieslogistiek in 2021 te wachten?

Kortom, de marktvraag groeit, maar welke uitdagingen staan u in 2021 te wachten? In Europa wordt, volgens de European Market Snapshot van de GCCA, de koel- en vriesmarkt gekenmerkt door een hoge opslagbezetting en een lage voorraadrotatie. De prijzen voor elektriciteit en de kosten van verzekeringen zijn gestegen, wat invloed heeft op uw toch al krappe marges. Andere uitdagingen waar u in 2021 mee te maken krijgt zijn het werven en behouden van gekwalificeerd personeel, verminderen van de CO2-voetafdruk en cyberveiligheid. Bovendien, wordt aandacht voor duurzamere gebouwen steeds belangrijker én neemt het gebruik van automatisering toe. Hoe zorgt u dat u deze uitdagingen te boven blijft?

Wist u dat, 41% van de bedrijven aangesloten bij de GCCA investeerde in meer automatisering in 2020.

Software voor de koel- en vrieslogistiek

Met het toenemende gebruik van automatisering, kunt u zichzelf afvragen: hoe zorg ik voor een sterke concurrentiepositie? En hoe kan ik de groeiende technologische ontwikkelingen bijhouden? Speciaal voor u, heeft Boltrics Nekovri Dynamics ontwikkeld.

“Tegenwoordig bouwt niemand een huis met een hamer en een zaag. Er zijn boorhamers, slagmoersleutels en zaagmachines die het bouwen van een huis veel gemakkelijker, sneller en efficiënter maken. Hetzelfde geldt voor uw logistieke processen. U kunt aan de haal op papier of met Excel sheets, maar een WMS of TMS oplossing zorgt dat u daadwerkelijk een efficiëntieslag behaald.”
Daniel Feltham-Lauzon, Consultant bij PL Solutions (Canadese partner van Boltrics).

Met andere woorden, gebruikt u hedendaagse technologie, dan geeft dat vrijheid, flexibiliteit en wendbaarheid. Dé ingrediënten voor een winstgevende business. Wilt u meer weten over Nekovri Dynamics? Stuur dan een mail naar marketing@boltrics.nl.