Met veel verschillende opdrachtgevers is eenduidige pricing realiseren niet altijd even makkelijk voor transporteurs. Voor de ene partij werkt u met rolcontainers, voor de andere partij vervoert u wellicht witgoed. En voor andere partijen werkt u mogelijk met pallets of andere niet stapelbare goederen. In de meeste gevallen wordt dan gewerkt met laadmeters. Dit gebeurt nog vaak handmatig wat elke keer rekenwerk met zich mee brengt.

Gelukkig bestaat er de mogelijkheid om dit te automatiseren. Komt er een order binnen? Met Boltrics’ laadmeters functionaliteit hoeft u slechts de order in te voeren, het juiste zenddragertype te selecteren en de rest gaan vanzelf. Geen handmatige berekeningen en geen omslachtige facturering. Simpel en effectief. In deze blog leg ik u uit wat de functie precies doet en hoe hij werkt.

Hoe bereken ik een laadmeter?

Ik hoef u dit waarschijnlijk niet uit te leggen, maar een beetje achtergrondinformatie kan nooit kwaad. In de praktijk komt één laadmeter overeen met één strekkende meter laadruimte in een vrachtwagen. Het berekenen van een laadmeter gaat als volgt: u berekent het vloeroppervlak dat de goederen in beslag nemen. Dit deelt u door de breedte van een vrachtwagen (vrijwel altijd 2,40 meter). Als voorbeeld pak ik de europallet erbij, welke 0,8 bij 1,2 meter is.

0,8 × 1,2 = 0,96.
0,96 / 2,4 = 0,4 laadmeter.

Laadmeters in combinatie met transport

Wanneer er een combinatie is van een warehouse met transport, dan wil men van transport vaak weten over hoeveel pallets het gaat, het liefst inclusief laadmeters. Deze getallen worden berekend op het uitslagdocument en die kunnen doorgegeven worden naar het document waar u het transport mee uitvoert, dus een zendingsdocument of TMS.

Het aantal pallets en de laadmeters kunt u in Microsoft Dynamics berekenen. Voor de uitslag gebeurt dit aan de hand van de verwachte verzenddrager berekening. U kunt kiezen uit verschillende berekeningen om de verwacht aantal verzenddragers te berekenen.

Berekening van de verzenddragers

Hieronder ziet u elke berekening van de verzenddragers opgesomd. De meeste hiervan lopen alleen over de documentregel:

 • Het aantal / het aantal wat standaard per drager staat. Dit is het aantal per eenheidscode(METHOD06)
  • Deze kan ook terug gerekend worden naar een standaard equivalent. Deze staat bij de magazijninstellingen (zoals METHOD03 en 04)
 • Tellen van het aantal dragers in detailregels of magazijnactiviteiten (METHOD07)
 • Totale hoogte van het klantartikel/ max hoogte van een dragertype (METHOD01)
  • Totale hoogte klantartikel = (aantal documentregel / Aantal paar laag)* hoogte)
  • Max hoogte van een dragertype = Dragertype pick maximale belading
 • Dezelfde berekening als de hoogte, maar dan op cubage gebaseerd.
Voorbeeld van METHOD01: (900/19)*10 en dan /150 = 3,2 verwachte verzenddragers.

Uit deze berekening komt het aantal pallets dat verwacht wordt voor het transport. Dit is wanneer het aantal pallets niet volledig is, maar laadmeters noodzakelijk zijn. In dat geval kunt u dan per dragertypesoort een conversie getal neerzetten. Die berekent met een statusfunctie de laadmeters per documentregel. Al deze documentregels worden dan bij elkaar opgeteld en op de uitslagkop (documentheader) genoteerd.

In het voorbeeld van METHOD01 is te zien dat het aantal laadmeters 2 is. Dat is 3 maal 0,5 en die 0,2 wordt ook gezien als een laadmeter. Samen maakt dat 2.

Hoe factureer ik laadmeters?

U gebruikt het zendingsdocument als transportorder. Dit kan wel of niet via het warehouse gaan. In het ene geval zullen de laadmeters van het zendingsdocument komen, maar in het andere geval van de uitslag. In het laatste geval zullen de laadmeters van de uitslag gehaald worden en op het zendingsdocument neergezet worden.. Hier kunt u een zogeheten aantal-berekening bij het WMS-contract gebruiken die de laadmeters ophaalt van de uitslag. Met deze laadmeters en het van-en-naar-adres kijkt het WMS-contract bijvoorbeeld in een prijzenstaffel en zet vervolgens de juiste prijs op het zendingsdocument neer. Zo hoeft u nooit meer zelf de prijs per laadmeter te zoeken.

Statusfuncties die gebruikt worden

De volgende statuscode-units worden gebruikt:

 • Laadmeters: 11154680 met functie 138
 • Verzenddrager berekening: 11154680 met functie 95 of 105

Voer het eenmalig in en profiteer altijd

Met deze nieuwe functionaliteit hoeft u (of uw consultant) eenmalig wat variabelen in te vullen. U kiest de gewenste berekening, past dit toe in de juiste WMS-contracten en de rest gaat vanzelf. U weet vooraf hoeveel verzenddragers u nodig heeft. Vrachtwagens zijn dus nooit meer te vol of te leeg en u berekent altijd direct de juiste kosten door naar de klant. Ook genieten van deze voordelen? Neem contact op en wij regelen het voor u.