Een onlosmakelijk verbonden activiteit met warehouse management is orderpicking: het proces van verzamelen van goederen in een magazijn aan de hand van orders op een pakbon. Een hele mond vol, maar geen ingewikkelde activiteit. Dit maakt hem alleen niet minder belangrijk. Integendeel zelfs. Orderpicking wordt op WikiLogistiek omschreven als “het meest arbeidsintensieve van alle processen binnen een magazijn”. Volgens Drury (1988) beslaat het in sommige gevallen zelfs 60 % van alle arbeidsprocessen in een magazijn.

Dat betekent dat over orderpicking veel te doen is en dat het een enorme impact heeft op uw prestaties. Dit werkt natuurlijk twee kanten op. Een niet doordachte of slecht uitgevoerd pickproces vormt een onbewust lek in de prestatie van uw gehele organisatie. Met toenemende werkdruk en een krappe arbeidsmarkt is dit een activiteit die vlekkeloos moet verlopen, wilt u meegroeien met de sector.

Te log voor één blog

Er is dan ook al veel nagedacht, geschreven en gepubliceerd over dit onderwerp. En ik zal u al verklappen: een antwoord op de hoofdvraag zult u niet krijgen. Er is namelijk niet één beste orderpickstrategie. Hierom, en vanwege het belang en de omvang van het onderwerp wil ik in verschillende blogs ingaan op het overkoepelende thema orderpicking. In een uitgebreide reeks licht ik steeds een onderwerp uit, om u de juiste inzichten te bieden.

Elk component is efficiënt

Het eerste onderwerp betreft de vier componenten die de efficiëntie van uw orderverzamelproces bepalen. Efficiëntie slaat altijd op de duur waarbinnen iets gerealiseerd wordt, dus de componenten die F. Caron (2000) noemt hebben alle vier tijd als meetgrootheid: reistijd; verwerkingstijd; administratietijd en wachttijd. Geen wonder dat ook onze klanten in een eerder onderzoek hebben aangegeven dat de performance per magazijnmedewerker één van de belangrijkste KPI’s voor logistiek dienstverleners is. Hieronder worden de componenten kort toegelicht, in latere blogs worden ze nader uitgelicht.

1. Reistijd

De reistijd heeft in dit geval niet te maken met hoe lang uw orderpickers erover doen om op het werk te komen. Al draagt een lange file of een fietstocht door een stortbui ook niet echt bij aan de productiviteit, vermoed ik. Nee, reistijd is hier gedefinieerd als de som van de reistijd ‘binnen de gangen’ + ‘buiten de gangen’. Hieruit kunnen namelijk de reisafstanden tussen picklocaties en pickgangen, en start- en eindpunten van de pickactie herleid worden. Zo weet u of uw magazijn efficiënt is ingericht voor de orders die u ontvangt.

2. Verwerkingstijd

Het afwerken van een pakbon bestaat uit veel (kleine) handelingen. Het lezen van de order, het zoeken naar de picklocatie, het pakken van de items en het verwerken van de serienummers. Deze worden allemaal meegenomen in dit component. Zijn de items makkelijk te vinden, ofwel: is het magazijn logisch ingedeeld? Kan de medewerker goed bij de items en zijn deze handig verpakt wanneer er veel van nodig zijn? Hoe lang doet de orderpicker er vervolgens over om de voorraad aan te passen in uw systeem, met bijvoorbeeld zijn RF-scanner? Allemaal handelingen die bij elkaar opgeteld tientallen minuten per dag per persoon kunnen schelen. Rekent u de rest maar uit.

3. Administratietijd

Dit punt moet u niet verwarren met het vorige component. De administratietijd slaat hier namelijk op de tijd voor administratieve taken en opstarttaken op kantoor. Dus in hoeverre zorgen de medewerkers daar ervoor dat de orderpickers zo efficiënt mogelijk kunnen werken? Hier komen vooral de voorbereidende en afrondende processen duidelijk in beeld. Alles wat vooraf opgevangen kan worden, laat maar tijd over voor het picken. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor wat na het orderverzamelen uit handen wordt genomen.

4. Wachttijd

Het laatste component betreft de wachttijd tussen verschillende opdrachten. Kan de orderpicker altijd direct door met een volgende opdracht als hij klaar is met de eerste? Dan zit het goed. Als dit niet het geval is, zult u moeten achterhalen wat hiervan de reden is. Denk hierbij aan het ophalen of afzetten van verzamelmateriaal, zoals een heftruck, rolcontainer of ander karretje. Of wat hier ook onder valt is de tijd die het kost om een orderverzamellijst te krijgen. Wat het ook is: u zit met de gevolgen en het is aan u om deze weg te werken.

Een basis om op te bouwen

Wanneer u deze vier componenten tot in de puntjes heeft geoptimaliseerd, zit uw pickproces uitstekend in elkaar. Denk in ieder geval goed na over uw processen. Zoals gezegd zal ik in de aankomende tijd dieper ingaan op de componenten en andere verdiepende onderwerpen. Houd de blogs dus goed in de gaten en zorg zo voor een uiterst efficiënt pickproces! Merkt u nu al dat uw processen stukken beter kunnen en wilt u niet wachten de blogs? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.