Groeit uw transportbedrijf enorm hard? Heeft u flink geïnvesteerd in nieuw personeel en andere resources? Blijft de vraag toenemen? Kijk dan goed uit. Eén zwaluw maakt nog geen zomer.

Berichtgeving over de logistieke sector is na de financiële crisis alleen maar positief. Vrijwel elke deelmarkt groeit en het aantal klanten en opdrachten nemen toe. Distributiecentra en transporteurs komen om in het werk en banen binnen de branche liggen voor het oprapen. Tenslotte stijgt de omzet constant. Over het algemeen tekenen van een gezonde situatie. Niets om u druk over te maken. Althans, dat zou u denken.

Rendement daalt en blijft dalen

Toch zeggen losse statistieken vaak niet zoveel. Wanneer iemand bijvoorbeeld zegt dat hij onlangs 200 kilometer per uur reed, klinkt dit gevaarlijk snel. Als later blijkt dat dit tijdens het opstijgen met een vliegtuig was, valt de snelheid wel weer mee (gemiddeld ligt dit rond de 250/u). Kritisch omgaan met cijfers is dus altijd verstandig. Zo ook met de berichtgevingen over de branche waarin u actief bent.

Uit een uitgebreid onderzoek van Panteia in opdracht van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) bleek namelijk dat er geen rendementsverbetering is gerealiseerd in 2017 ten opzichte van het jaar ervoor. De verwachting is dat de rentabiliteit in 2018 ook nauwelijks verandert. Waar de inkomsten en dus de omzet een forse groei meemaakten, stegen de uitgaven nog harder.

Toenemende kosten

Met name de toename van loonkosten en de aanzienlijke stijging van de dieselprijs drukken de rendementsgroei. Ook zijn de hogere kosten toe te wijzen aan de groeiende economie. De groei heeft ertoe geleid dat meer personeel nodig was en ook is er flink geïnvesteerd in wagenparken. Hierbij komen ook constante kosten kijken. Denk aan loon- en pachtkosten. Compensatie op de lange termijn is dus gewenst. Maar hoe?

Inzicht in KPI’s

Om te weten waar rendementsverbetering mogelijk is, moet u allereerst inzicht in uw werkprocessen creëren. Uw antwoord ligt binnen handbereik, maar heeft u de juiste middelen om dit vast te grijpen? Het analyseren van de juiste Key Performance Indicators (KPI’s) laat zien waar procesmatige successen geboekt worden en waar knelpunten liggen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van Power BI heeft u deze (voorgeprogrammeerde) KPI’s in één oogopslag in beeld. Zo ziet u direct wat de opbrengsten zijn, waar eventuele financial bleeders zich bevinden en welke procesflows (of klantafspraken) extra aandacht behoeven. Ook hier geldt: meten is weten.

Met een TMS grip op het hele traject

Meten is weten en rendementsvergroting komen samen bij een goed functionerend Transport Management Systeem. Want er komt veel meer bij kijken dan enkel het transport van A naar B. Denk aan het personeel op kantoor dat orders op een efficiënte manier inplant, het wagenpark beheert, maar ook eventuele communicatie met de douane. Door alle transportprocessen samen te brengen in één systeem is dubbele handmatige invoer niet meer nodig en is data overal beschikbaar. Alle gegevens komen immers uit dezelfde bron. U snapt dat dit een gigantische efficiëntieslag is en de foutmarges beperkt.

Stem TMS af op WMS en boek succes

Ook Jonker & Schut heeft het bovenstaande begrepen. Zij hebben al hun processen in hetzelfde systeem gegoten. Het warehouse management sluit nu nauw aan op de transportdiensten en zo zijn alle processen duidelijk in beeld. Afstemmen van verschillende systemen is nu niet nodig en zo kunnen de klanten optimaal bediend worden. Bovendien weten ze dankzij Big Data welke activiteiten ze de komende periode kunnen verwachten. Maar ook wat de beste beladingsgraad is, de marge per type transport en de opbrengsten per periode per trekker. Grip krijgen op het rendement is daarmee voor hen een stuk eenvoudiger geworden.

Ook rendement boeken?

Het Panteia onderzoek maakt duidelijk dat traditioneel transporteren niet meer rendabel is. Een groeiende markt zorgt voor grotere wagenparken en meer werknemers en daarmee meer kosten. Deze worden helaas niet gecompenseerd door de groeiende inkomsten. Hoog tijd dus om efficiënter te werk te gaan door automatisering. Benieuwd hoe al uw processen geautomatiseerd, geïntegreerd en duidelijker inzichtelijk kunnen worden? Neem contact op en zorg ervoor dat uw organisatie niet ten onder gaat aan een groeiende economie.