Ede, 13 maart 2017 – VCK Logistics Supply Chain Solutions heeft gekozen voor de WMS oplossing van Boltrics om de volledige warehouse operatie te ondersteunen. Een groot aantal medewerkers gaat met het WMS werken, waarin onder andere SLA’s gemonitord kunnen worden voor een optimaal efficiënt proces in de logistieke keten.

Van maatwerk naar de branche standaard

VCK Logistics Supply Chain Solutions (SCS), voorheen All-in Logistics, implementeerde in het verleden Navision als bedrijfsbrede software oplossing. Een oplossing waarop in de loop der jaren veel maatwerk werd toegepast. Hierdoor ontstond destijds een perfect passende oplossing die na verloop van tijd echter gedateerd was qua structuur. Om ervoor te zorgen dat de organisatie kon blijven voldoen aan de hoge eisen van haar klanten, startte VCK Logistics een selectietraject om ervoor te zorgen dat zij samen met haar klanten innovatieve logistieke concepten kan blijven ontwikkelen en hen ICT-technisch kan ondersteunen.

Ruim baan voor innovatie

Gezien de ervaringen in het verleden met de flexibiliteit en de gebruiksvriendelijkheid van het Microsoft Dynamics Platform vormde Microsoft Dynamics NAV in de vorm van een standaard oplossing de ideale combinatie.

Maar al te vaak worden de afzonderlijke systemen van dochterondernemingen doorgekoppeld of bieden ze deze als stand alone aan. Het beleid van VCK Logistics is er op gericht alle bedrijven te verbinden via één platform, zodat klanten dan ook één oplossing ervaren. Zo adresseren zij op unieke wijze de huidige ontwikkeling in de logistiek op basis van 4PL en 5PL concepten.

Brennus van der Klaauw, ‎Managing Director bij VCK Group: “Doordat verschillende softwareproducten / leveranciers een eigen releasebeleid hanteren, is het zeer complex en kostbaar om het hele landschap up-to-date te houden. Om deze reden zochten we naar een oplossing die al onze primaire processen adequaat kan ondersteunen. Met de oplossingen van Boltrics kunnen wij continu nieuwe versies adopteren en profiteren van de ontwikkelsnelheid van het Microsoft platform. Zo wordt de business suite van Microsoft vandaag de dag verrijkt met applicaties als Microsoft Power Apps, Flow en Power BI.”

Jan-Cornell van Ekris, Commercieel Directeur bij Boltrics: “In 2015 en 2016 hebben we succesvol onze WMS module geïmplementeerd bij VCK Logistics in Duitsland en onze Airfreight module bij VCK Logistics Airfreight in Nederland. We zijn blij dat VCK Logistics andermaal het vertrouwen in ons heeft gesteld, ditmaal om de volledige logistieke Supply Chain in Nederland te automatiseren.”

Over VCK Logistics SCS

VCK Logistics SCS Nederland gevestigd te Schiphol-Rijk, heeft meer dan 50-jaar ervaring in ‘one-stop-shop’ concepten binnen Supply Chain Management. VCK Logistics voorziet in het vereenvoudigen van de Supply Chains teneinde de logistieke interactie tussen opdrachtgevers en hun klanten te versnellen, zodat kostenefficiënt kan worden gewerkt, risico’s worden beperkt en daarmee de kwaliteit wordt geoptimaliseerd. De budgetten van de klanten worden krapper en productlevenscycli korter; de consument bepaalt de dynamiek in de markt. Daarop inspelen is een must. Want hoe slimmer de inrichting van de supply chain, hoe hoger het rendement en klanttevredenheid.