Toenemende vraag naar selfservicemogelijkheden

Eén van de klantverwachtingen waar u steeds vaker mee geconfronteerd wordt, zijn selfservicemogelijkheden. Klanten willen inzicht in hun goederen en zelf invloed uitoefenen op de logistieke activiteiten. Zonder te bellen of te mailen naar uw (te) drukke medewerkers. Een toenemend belang van online platformen en klantportalen die dit ondersteunen is dan een logisch gevolg.

De 5 must-haves van een online klantportaal

In dit whitepaper gaan we in op de toenemende vraag naar selfservice mogelijkheden. We helpen u met het maken van keuzes bij het toepassen van een online klantportaal en delen waar een goed klantportaal aan moet voldoen. Inclusief checklist om zeker te weten dat u goed zit.

Nieuwsgierig geworden? Ontdek waar een succesvol klantportaal aan móét voldoen.