De volgende stap: data als drijfveer, AI voor het voorspellend vermogen.

Om beter inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de business wordt Business Analytics door steeds meer logistiek dienstverleners ingezet. De komende jaren gaat datagericht werken echter steeds meer richting Artificial Intelligence (AI). Waar liggen de kansen? En hoe kunt u de kracht van AI benutten voor uw organisatie?

De logistieke branche is klaar voor AI

We hebben de meest voorkomende KPI’s voor transport en de kansen van AI voor de logistieke sector voor u samengebracht in één whitepaper.

Download het whitepaper