Uw logistieke operatie draait als een geoliede machine. Iedere afdeling is op elkaar ingespeeld. En iedere gebruiker weet precies wat van hem verwacht wordt om uw logistieke processen zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Logistiek is notabene topsport. En topsport vereist focus. Help daarom uw collega’s met deze focus door ze alleen toegang te geven tot de processen die zij nodig hebben in uw softwareoplossing. Zo kunt u afschermen dat uw financiële afdeling rechten heeft om inslagen te boeken. Of kunt u voorkomen dat een magazijnmedewerker klanten mailt, wanneer u dit juist door uw customer service team wilt laten doen. Deze én meer instellingen doet u met behulp van gebruikersmachtigingen in 3PL Dynamics. In deze blog nemen we u mee door de mogelijkheden voor uw operatie.

Wat zijn gebruikersmachtigingen?

De naam ‘gebruikersmachtigingen’ zegt het eigenlijk al: dit zijn de rechten die een gebruiker toegekend zijn. Deze machtigingen worden in zogenoemde machtigingensets ingesteld. Een overzicht van deze sets kunt u in 3PL Dynamics terugvinden door te zoeken op ‘machtigingensets’.
Kies vervolgens ‘alle machtigingen weergeven’ in het lint om te zien welke machtigingen zich in welke set bevinden.

De opbouw van machtigingensets

De machtigingen zijn opgebouwd uit objectsoorten en objectnamen. Met deze twee samen kunt u per machtiging aangeven of deze gebruiker gemachtigd is om deze te lezen, iets in te voegen, iets te wijzigen, iets te verwijderen óf iets uit te voeren. In het voorbeeld hieronder is de gebruiker gemachtigd om objecttype ‘Table Data’ met objectnaam ‘Payment Terms’ te lezen, in te voegen, te wijzigen, verwijderen en uit te voeren.

Gebruikers machtigingensets Dynamics

Machtigingen koppelen aan gebruikers

Machtigingensets kunt u koppelen aan een gebruiker, maar ook aan een gebruikersgroep. U kunt dus op twee manieren deze sets aan gebruikers toekennen. Enerzijds door een gebruikersgroep aan de gebruiker te koppelen en anderzijds door een machtigingenset direct aan de gebruiker toe te voegen. Beide beheert u via de gebruikerskaart in 3PL Dynamics.

Machtigingensets toekennen aan gebruikersgroepen

Door een gebruikersgroep toe te voegen aan de gebruikerskaart onder ‘User Group Membership’ worden automatisch de machtigingensets toegekend aan de gebruikers die gekoppeld zijn aan de gebruikersgroep. Deze stelt u vooraf eenvoudig in voor de gebruikersgroep door te zoeken op ‘gebruikersgroepen’ en op ‘machtigingen’ in het lint te klikken.

Een andere manier om machtigingensets toe te kennen is door deze in te vullen onder ‘User Permission Sets’ op de gebruikerskaart. U kunt beide methodes combineren door bijvoorbeeld eerst een gebruikersgroep toe te voegen en vervolgens de machtigingensets zelf aan te vullen.

Machtigingensets Dynamics Gebruiker

Foutmeldingen door onjuiste machtigingen oplossen

Als een gebruiker een handeling probeert uit te voeren waarvoor deze niet gemachtigd is, ontstaat er een foutmelding – zoals in het voorbeeld hieronder. Deze foutmelding betekent dat de gebruiker geen invoerrechten heeft op de machtiging met objectsoort ‘Table Data’ en objectnaam ‘Email Connector Logo’.

Foutmelding Dynamics gebruikersmachtigingen

Wanneer u een soortgelijke foutmelding krijgt, kunt u nagaan of deze foutmelding terecht is. Is het namelijk terecht dat de gebruiker deze rechten niet heeft? Mocht dit toch niet het geval zijn, kunt u de gebruiker alsnog rechten verlenen om deze actie wel uit te kunnen voeren. Dit doet u door een bestaande machtigingenset toe te kennen die deze rechten wel heeft (1). Of de machtigingenset te bewerken zodat deze gebruiker wel rechten heeft (2).

Kiest u voor de tweede optie? Dan is het mogelijk om de machtigingenset op te zoeken en deze aan te passen met de opnametool in 3PL Dynamics. Hiermee kunt u de handelingen opnemen die u aan de machtigingenset wilt toevoegen. In  onderstaande video laten we zien hoe u dit eenvoudig zelf doet. In dit specifieke voorbeeld laten we zien hoe u de machtiging toekent dat de gebruiker een inslag mag boeken.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over gebruikersmachtigingen in 3PL Dynamics? Of heeft u hulp nodig bij het opzetten van uw machtigingensets? Mail dan naar marketing@boltrics.nl en we helpen uw logistieke operatie verder op weg.