De technologische ontwikkelingen staan niet stil. Ook Microsoft Business Central ontwikkelt zich razendsnel. Eerder deelden we al de grootste veranderingen van de nieuwste versie van 3PL Dynamics. Eén van deze veranderingen is uitbreiding van de e-mailfunctionaliteit. In deze blog leggen we uit wat deze verandering voor u betekent, en hoe u er direct mee aan de slag kunt.

Nieuwe e-mailfunctionaliteit vanaf v20

Met de komst van de nieuwe versie, introduceert Microsoft een uitgebreidere e-mailfunctionaliteit. De bekende SMTP Mail Setup komt hiermee te vervallen. In plaats daarvan kan er nu aan de hand van verschillende connectors een e-mail verstuurd worden. Om te zorgen dat dit ook vanuit 3PL Dynamics kan, is de afgelopen tijd de e-mailfunctionaliteit herzien. Het grootste verschil? Met de nieuwe manier van e-mails versturen is het verplicht dat er een Email Account bestaat om de email vanaf te versturen.

Tijdens deze herziening hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de manier waarop afzenderadressen bepaald worden te verbeteren. Om dit inzichtelijker te maken zijn er vanaf v20.0.0 ‘Email Scenario’s’ beschikbaar. Aan een scenario kan een afzenderaccount, een standaard CC-ontvanger en een standaard BCC-ontvanger gekoppeld worden.

Hoe kunt u een e-mailscenario inrichten?

Om een e-mailscenario in te richten, doorloopt u de volgende stappen.

Sequence

De sequence bepaalt de volgorde waarin de verschillende e-mail scenario’s geëvalueerd worden. Het scenario met de laagste sequence wordt als eerste geëvalueerd. In die volgorde worden alle scenario’s afgegaan, totdat er een scenario gevonden wordt dat voldoet.

Regels

Aan een e-mail scenario kunnen meerdere regels gekoppeld worden. Als alle criteria van een van de regels voldoet, dan voldoet het scenario. Op deze manier kan een scenario bijvoorbeeld voor zowel ongeboekte als geboekte uitslagen gebruikt worden. Verder is het mogelijk om de ‘Source Feature’ aan te geven op een regel. Op die manier kunnen op dit moment voor de document afhandelingsposten andere scenario’s worden toegepast.

Criteria regels

Aan elke regel kunnen meerdere criteria regels gekoppeld worden. Deze criteria regels definiëren uiteindelijk wanneer een regel wel of niet voldoet. Alle regels worden apart geëvalueerd. En alle regels moeten voldoen om te zorgen dat het email scenario gebruikt wordt.
Op dit moment kunnen er criteria opgesteld worden aan de hand van Emailsjablonen, Ordersoorten, Gebruikers en Gebruikersgroepen. Ook is het mogelijk om een tabelfilter als criteria te gebruiken. En het is mogelijk om een functie set in te richten waaraan moet worden voldaan.

In 3PL Dynamics kunt u ook bij sommige steps en status functie een afzenderadres inrichten. Voor deze afzenderadressen zal er vanaf v20 ook een Email Account moeten bestaan om van die adressen een e-mail te kunnen verzenden.

Ontdek de mogelijkheden

Heeft u nog vragen over e-mailscenario’s? Of wilt u meer weten wat 3PL Dynamics voor u kan betekenen? Mail dan naar marketing@boltrics.nl. We houden u graag op de hoogte!