Tijdens implementaties krijgen onze consultants vaak de vraag of 3PL Dynamics om kan gaan met aflevereisen van de ontvangers van uw uitslagen. Denk hierbij aan specifieke dragertypes of maximale hoogtes bij aflevering die uw klanten hanteren. U wilt hierbij dat het WMS sturend en controlerend is op deze aflevereisen. U heeft namelijk niet voor niets geïnvesteerd om uw processen te automatiseren. Dus, heeft u te maken met aflevereisen van ontvangers van uw uitslagen? En wilt u dit op een goede manier registreren in en laten sturen door uw WMS? Leer dan in deze blog hoe u aflevereisen vast kunt leggen en toe kunt passen in uw proces.

Aflevereisen vastleggen

Om in uw proces gebruik te kunnen maken van en te kunnen sturen op deze aflevereisen, zult u deze vooraf in uw systeem moeten definiëren. Op zowel de klantkaart als ontvangstadressen kunt u in 3PL Dynamics aflevereisen vastleggen in condities. Hierbij maken we onderscheid in specifieke dragertypes en maximale hoogtes van de dragers. Daarbij kan er onderscheid gemaakt worden voor dragers die rechtstreeks uit de voorraad komen en pallets die worden samengesteld via orderpicking. Zo zijn er in totaal dus vier verschillende condities beschikbaar om dit vast te leggen.

De uitkomst van de vastlegging van deze condities resulteert in condities die automatisch worden toegevoegd op de uitslagregels die u aanmaakt (manueel, via EDI of via een Excel Import).

Aflevereisen toepassen in uw orderpickproces

Om het pickproces in uw magazijn te stroomlijnen, zijn verschillende allocatiemethodieken beschikbaar. Zo kan worden bepaald of de gevraagde hoeveelheden via volledige dragers worden verzameld of dat u hiervoor een orderpick activiteit moet uitvoeren. Wanneer orderpick van toepassing is, biedt een hiervoor specifieke (verplaatsings-)strategie de mogelijkheid om bij het aanmaken van de pickopdracht rekening te houden met de aflevereisen van het afleveradres. Dat gebeurt op basis van de condities in de regel.

Daarbij kan 3PL Dynamics een opsplitsing maken naar meerdere orderpickopdrachten die aan dezelfde uitslag hangen, op basis van de gevraagde dragertypes bij uitlevering en de maximale hoogtes. En, wanneer u dit heeft vastgelegd in uw masterdata, kan dit ook op basis van de aantallen per laag. Vervolgens kan tijdens het orderpickproces aan de orderpicker opgegeven worden op welk dragertype er gepickt moet worden. Zo zorgt u tijdens uw orderpick proces er al voor dat de juiste aflevereisen worden gebruikt en heeft u geen extra werk tijdens verzending.

Dragers direct uit voorraad

Als tijdens de allocatie dragers zijn geselecteerd die direct vanuit de voorraadlocatie verzameld kunnen worden, oftewel zonder orderpick, kunnen die dragers in eerste instantie op de reguliere manier worden verzameld. Wanneer alle dragers van de uitslag verzameld zijn, kan middels een statusovergang of scanfunctie bepaald worden of de dragers voldoen aan de aflevereisen die in de condities van de regel zijn vastgelegd. Wordt er aan één of meerdere condities niet voldaan? Dan wordt met deze functionaliteit een magazijnactiviteit aangemaakt om de pallets aan te passen. Afhankelijk van aan welke condities er niet wordt voldaan, kan er een specifieke actiecode worden toegepast. De benaming hiervan is door de consultant in te richten. Over het algemeen is dit op te delen in de volgende vier magazijnactiviteiten:

  • Omstapelen: U dient binnen dezelfde dragertypegroep om te stapelen naar een ander dragertype. Bijvoorbeeld van Chep Blok naar Plastic Blok. Hierbij is het niet toegestaan om te kantelen.
  • Kantelen: U dient binnen dezelfde dragertypegroep om te stapelen naar een ander dragertype. Bijvoorbeeld van Chep Blok naar Plastic Blok. Hierbij is het wel toegestaan om te kantelen.
  • Afstapelen: U dient de drager af te stapelen omdat de pallet hoger is dan is toegestaan. Het dragertype blijft ongewijzigd.
  • Overstapelen: U dient naar een dragertype over te stapelen, die niet binnen dezelfde dragertypegroep valt. Bijvoorbeeld van Chep Blok naar een Euro pallet. Als er ook niet aan de maximale hoogte wordt voldaan wordt dit hier ook direct in meegenomen.

Magazijnactiviteiten gekoppeld aan uw uitslagen

Wanneer de magazijnactiviteiten zijn aangemaakt, zijn de verzamelde dragers ook direct uit de detailregels van de uitslag verdwenen. Wel zijn deze via de magazijnactiviteiten nog gekoppeld aan de uitslag. Hierdoor komen ze niet beschikbaar voor andere orders. Bij het uitvoeren van de magazijnactiviteiten is het resultaat dat de detailregels worden aangemaakt op basis van de nieuwe samenstelling van de dragers en de eventuele nieuwe dragernummers.

Belangrijke Voorwaarden

Wilt u met deze functionaliteit gaan werken? Dan moet u rekening houden met de volgende voorwaarden.

  • De masterdata van uw klantartikelen moet kloppend zijn. Wanneer u niet de juiste afmetingen van de eenheden hebt vastgelegd, dan is het voor elk WMS onmogelijk om hierop de juiste berekeningen los te laten.
  • Eenmaal gebruik makend van deze functionaliteit, moeten de magazijnactiviteiten voor het aanpassen ook daadwerkelijk goed uitgevoerd worden. Het is dan ook niet mogelijk om in geval van tijdsnood de dragers fysiek wel om te bouwen maar dit niet administratief via het scanproces te registreren. Wanneer de dragers niet aan de voorwaarden voldoen, kunt u detailregels op de uitslag ook niet boeken.
  • Op de plek waar u de aanpassing op de dragers gaat uitvoeren dient er wel de beschikking te zijn over ruimte en materialen. Denk bijvoorbeeld aan een labelprinter, voorbedrukte stickers, een wikkelmachine, enzovoort. Het is raadzaam om hier een apart deel van het magazijn of de expeditievloer voor in te ruimen.

Meer informatie?

Gaat u aan de slag met aflevereisen? Of wilt u meer weten over hoe u dit kunt toepassen in uw proces met bestaande functionaliteit? Dien dan een request in via ons klantportal; onze consultants helpen u graag verder.