Als logistiek dienstverlener bent u continu in gevecht met de krappe marges en de steeds veranderende klantwensen. Snelle orderverwerking, efficiënt uw personeel inzetten en foutgevoelige processen reduceren zijn dan ook zaken waar u regelmatig mee worstelt als ondernemer, maar waar nog altijd veel winst te boeken valt. In een eerdere blog heeft u kunnen lezen hoe EDI de uitkomst kan zijn in het efficiënter inrichten van uw processen. Logisch dat u ervoor kiest om juist daarin te willen investeren. Maar deze digitaliseringsslag gaat niet over één nacht ijs. Waar moet u bijvoorbeeld op letten wanneer u EDI gaat implementeren in uw organisatie? En hoe zorgt u, dat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan?

De eerste stappen

De eerste belangrijke afweging, die u voorafgaand aan de EDI implementatie moet maken, is of u het EDI traject volledig – of gedeeltelijk – uitbesteedt, of in eigen beheer uitvoert. En legt u de verbindingen tussen systemen direct of met tussenkomst van derden?

Eigenbeheer vs. Outsourcing

Wanneer uw organisatie het gehele proces in eigen beheer uitvoert, blijft u zelf in de driver’s seat. Dat is in de basis een voordeel, maar vaak ligt deze taak dan bij één persoon en beschikt alleen deze persoon over voldoende kennis van protocollen en standaarden. Wat doet u dan als deze persoon vertrekt? In geval van volledige outsourcing wordt u veel uit handen genomen, maar gebeurt er veel achter gesloten deuren. De ingehuurde partij richt uw processen dan in, maar hebben deze partijen voldoende inzicht in uw bedrijfsprocessen?

Zoals u ziet, zouden we aan het dilemma ‘uitbesteden of zelf doen’ op zich al een blog kunnen wijden. Echter schiet deze blog dan zijn doel voorbij. Hierin bereiden we u juist voor op zaken die uw aandacht vergen tijdens de implementatie van EDI; bijvoorbeeld de implementatie van onze DataHub.

Waar moet u op letten?

Wanneer u kiest  voor de flexibiliteit en betrouwbaarheid van ons eigen DataHub platform, ontzorgen we u graag met de koppeling, de mapping van de berichten en de livegang. Echter blijven er belangrijke zaken over om aandacht aan te besteden. Hoe zorgt u dat EDI uw onderneming naar een hoger level helpt?

1. Inventariseer de eisen en verwachtingen van de eindgebruikers in uw organisatie.
Zo voorkomt u aan het einde van de rit verrassingen.

2. Betrek uw businesspartners tijdig bij uw plannen en informeer deze.
Tijdige en goede kennisuitwisseling over systemen binnen of buiten de eigen organisatie vooraf, scheelt u een hoop gedoe achteraf.

3. Testen, testen, testen!
In een eerdere blog verwees ik u op het belang van testen. Zorg zowel in kwantitatief opzicht (voldoende), als in kwalitatief opzicht (usercases) voor scenario’s. Zorg daarnaast voor eigen resources die hiervoor vrij gemaakt worden.

4. Bepaal met de stakeholders een duidelijk begin en eindpunt van het project.
En plan deze niet te ver uit elkaar. Zeker wanneer er meerdere (externe) partijen betrokken zijn bij de communicatie, draait het om collectieve focus.

5. Wanneer EDI live is, is het belangrijk dat u zelf de stromen goed kunt monitoren.
Vanuit onze 3PL Dynamics oplossing heeft u toegang tot ons DataHub platform in een voor uw bedrijf afgeschermde omgeving. Op deze manier kunt u eventuele knelpunten tijdig signaleren.

Een digitaliseringsslag met DataHub

Wilt u meer weten over DataHub? Of bent u benieuwd wat EDI voor u kan betekenen? Download het whitepaper hoe EDI ervoor kan zorgen dat uw bedrijf in business blijft of leer in 30 minuten hoe EDI uw processen kan vereenvoudigen in ons webinar.