Zowel de logistieke markt als de ontwikkelingen op het gebied van IT zijn continu in beweging. Niet gek met de toenemende eisen die uw klanten stellen. Maar tegelijkertijd moeilijk bij te houden voor u als logistiek dienstverlener. Mogelijk heeft u mede om die reden gekozen voor Boltrics’ logistieke software en de bijbehorende altijd-up-to-date belofte. Zo bent u ervan verzekerd dat u altijd beschikt over de nieuwste functionaliteiten en dat u altijd kunt vertrouwen op de meest recente Microsoft technologie. En met de nieuwste update in aantocht, bent u benieuwd: waarom is updaten eigenlijk zo belangrijk?

Microsoft Release Wave 2

Zoals wellicht bij u bekend, zijn we bij Boltrics achter de schermen druk bezig om de logistieke oplossing over te zetten naar de nieuwste Microsoft release: Dynamics 365 Business Central Release Wave 2, oftewel versie 17. De grootste verandering hiervan voor u als (eind)gebruiker, is dat vanaf v17 alleen nog de ‘Modern Client’ bestaat. De zogenaamde ‘Windows Client’ is niet meer beschikbaar.

Daarnaast heeft Boltrics er al duizenden uren inzitten om alles klaar te zetten in de volledig nieuwe programmeeromgeving (AL), zodat u zo snel mogelijk en probleemloos over kunt stappen naar de nieuwe versie. Desalniettemin zal voor u als bestaande gebruiker de stap naar deze nieuwe versie qua look-and-feel ook wennen zijn. Bovendien zullen ook de profielen opnieuw geconfigureerd moeten worden. Al met al kan ik mij voorstellen dat u zich afvraagt: ‘Waarom (nu) die stap maken naar deze nieuwe versie?’

10 redenen waarom updaten zo belangrijk is

Bij Boltrics werken we er hard aan om de stap te maken naar versie 17. Ondanks dat u misschien liever bij uw oude en vertrouwde versie blijft, is updaten toch heel belangrijk. Hieronder vindt u daarom een tiental redenen waarom we samen deze stap moeten maken:

1. Wendbaarheid

zoals reeds te lezen in de blog ‘Stilstand wordt achterstand; durf te veranderen’ gaan de wijzigingen op IT-gebied steeds sneller. Voor u als logistieke dienstverlener zal het mee kunnen bewegen met marktontwikkelingen cruciaal zijn, maar ook het kunnen en willen omarmen van baanbrekende technologieën maakt het verschil. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen op het gebied van e-fulfilment.

2. Digitale transformatie

Misschien loopt u graag voorop als het gaat om IT, of wacht u juist liever af. Eén ding is zeker: de laatste zijn, dat valt niet aan te raden. Dat geldt voor de keuze voor een cloud-based oplossing, maar net zo goed voor de inzet van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI), spraak (voice), of big data. Dankzij de cloud krijgt iedereen de mogelijkheden om deze technieken toe te passen. Zo kunt u uw pick-taken optimaliseren, efficiënte routes bepalen middels machine-learning, een precieze voorspelling doen richting uw klant van de hoeveelheid grondstoffen die ingekocht moeten worden of zelfs een 99,9% nauwkeurige inschatting maken van het aantal orderpickers dat volgende week nodig is.

Persoonlijk verwacht ik dat de komen jaren (2 tot 8 jaar) juist die bedrijven het verschil gaan maken die deze digitale transformatie kunnen doormaken, deze nieuwe technieken kunnen integreren in de bedrijfsvoering en ook kunnen toepassen richting de klant. Het gevaar is dat als u niet meebeweegt naar deze nieuwe versie, de implementaties van dit soort nieuwe technieken verzanden in technologische discussies.

3. Aantrekkelijk voor jong talent

Een succesvol bedrijf kan niet zonder toptalent, met name als bovenstaande digitale transformatie doorgemaakt gaat worden. De uitdaging voor veel organisaties is echter dat traditionele werkwijzen en oude opvattingen niet passen bij de manier waarop een jongere generatie wil werken. Zij zijn niet aantrekkelijk genoeg als er intern van logge complexe systemen gebruikgemaakt wordt. Een bijkomend probleem is als oudere medewerkers met pensioen gaan of eerder vertrekken; er raakt waardevolle kennis voor altijd verloren. Jonge talenten willen intuïtief kunnen werken met zo min mogelijk muisklikken, bijvoorbeeld via spraak (Voice) in plaats van een toetsenbord. Er is geen tijd om systeem te doorgronden, het moet het gewoon doen en er zijn. Open systemen die integreren, eenvoudig zijn op te schalen en voorzien zijn van moderne user interfaces trekken nieuwe jonge talenten aan.

4. Continuous improvement

Wie kent niet de opmerking: ‘Tja, dat kan wel maar deze functionaliteit is alleen beschikbaar in de nieuwe versie, u moet eerst updaten.’ Door te updaten zijn nieuwe functionaliteiten dus direct tot uw beschikking. Daarnaast, zal de oude versie niet verder ontwikkeld worden en voorkomt u dus dat uw software veroudert en dat u uit het wiel raakt van het peloton.

5. Kostenreductie

Het onderhouden van legacy systemen zal met het ouder worden significant toenemen. Denk hierbij aan het schaarser worden van kennis om het systeem te onderhouden.  Gerelateerde software (besturingssysteem) kan niet geüpgraded worden en moet daarom ook ‘in bedrijf’ blijven. Daarnaast wordt nieuwe software ook vaak aangeboden op abonnements-basis. Hierdoor kan er bij piekmomenten snel opgeschaald worden en op rustige momenten afgeschaald, waardoor de kosten beter beheersbaar blijven. Ook voorkomt het op tijd upgraden de kosten en tijd van een risicovolle herimplementatie.

6. Connectiviteit

Het verloren gaan van productiviteit, doordat dat in verschillende systemen dezelfde data ingevoerd moet worden, is een veel gehoorde opmerking. Nieuwe moderne systemen communiceren steeds makkelijker en intenser (realtime) met elkaar.

Daarnaast zie je met nieuwe systemen steeds meer de integratie tussen de bedrijfsapplicaties (TMS/WMS/Forwarding) met de ‘persoonlijke applicatie’ (Office 365, Teams, Apps) van de (eind)gebruiker. Zo kan in de nieuwe versie rechtstreeks vanuit Outlook (inbox) orders aangemaakt worden in Business Central, maar ook kan Teams ingezet worden om vragen te stellen aan Business Central. Bijvoorbeeld ‘Hoeveel colli van Blauwe Schoenen hebben we op voorraad in vestiging X’.

Denk hierbij ook aan de inzet van ‘low-code’ oplossingen die specifieke problemen kunnen oplossen. Bijvoorbeeld tijdens het pack-proces of als aanvulling voor de chauffeur.

7. Security

Cyber-security is een topic die door de recente aanvallen – bijvoorbeeld via de ransomware Wanna-Cry – erg belangrijk is geworden. Nieuwe software wordt steeds meer gebouwd vanuit de basisgedachte ‘Security-by-design’, zo is Multi-factor-authenticatie in de nieuwe versie standaard onderdeel van Business Central.

Bent u geïnteresseerd in cyber-security in de digitale wereld? Leestip:  Het is oorlog maar niemand die het ziet.

8. Wet-en-regelgeving

Ook op het gebied van wet-en-regelgeving verandert er veel, denk aan de GDPR, Brexit en nog veel meer. Sommige wijzigingen kunnen nog aan oude software toegevoegd worden, maar andere wijzigingen zijn zo fundamenteel dat deze niet aangepast kunnen worden. Zo heeft de nieuwe versie van Business Central functionaliteit om te voldoen aan de GDPR.

9. Milieuvriendelijkheid

Nieuwe software kan efficiënter omgaan met de beschikbare resources, oftewel alleen de resources gebruiken die op dat moment benodigd zijn. Wanneer uw Cloud behoeften fluctueren, past uw servercapaciteit zich aan. Zo maakt u alleen gebruik van de energie die u nodig heeft en laat u geen oversized CO2-voetafdruk achter.

10. Einde lifecycle

Zoals nagenoeg elke softwareapplicatie heeft ook Business Central een lifecycle en support policy. De één-na-laatste versie die Boltrics uitgebracht heeft (versie 13), wordt officieel al niet meer ondersteund.

Haal uw voordeel uit de nieuwste software

Microsoft wil als market-leader voorop lopen met een state-of-the-art oplossing, daarom zetten ze hier ook met een niet te evenaren energie op in en komen de releases (incl. breaking-changes) snel. Als Boltrics vinden we het belangrijk om Microsoft koste wat kost te volgen. Vanuit de Boltrics belofte ‘altijd up-to-date’ zorgen wij ervoor dat u altijd meegaat naar de nieuwe versie en u zo (on)bewust kunt profiteren van deze voordelen.

Als laatste daarom aan u de oproep om de volgende twee tips mee te nemen:

  1. Vanuit de belofte ‘altijd up-to-date’ heeft u dus de beschikking over deze voordelen. Hiermee maakt u echter qua business niet het verschil. Het is een voorwaarde om in business te blijven. Het verschil maakt u door als bedrijf deze digitale transformatie te maken en dit te vertalen in toegevoegde waarde voor uw klant. Hierbij bent u zelf aan zet!
  2. Het gevaar is dat er voornamelijk gekeken wordt naar de nadelen van een update, omdat deze pijn direct gevoeld wordt, terwijl het voordeel vaak pas op langere termijn ervaren wordt. Laat daarom de update niet verzanden in een discussie over een andere werking van de ‘Modern client’.