Microsoft zet elke dag enorm in op het optimaliseren van haar producten. Altijd met dezelfde waarden en missie in gedachten: “Met technologie platforms en hulpmiddelen een duurzame en positieve invloed hebben, zodat we alle personen en organisaties in staat stellen meer te bereiken.”  

Dit geldt dan automatisch ook voor het Dynamics platform. Om de oplossing klaar te stomen voor de toekomst, zet Microsoft momenteel flink in op de publieke cloud. En om deze reden schrijven wij momenteel onze gehele oplossing om. Wij leggen het u graag uit in dit bericht.

Richting de publieke cloud: Software as a Service

Dus Dynamics 365 Business Central wordt nu naast on-premise en de Boltrics cloud ook geschikt voor de publieke cloud. Maar wat is dat precies? Op dit moment kunt u uw oplossing bij ons lokaal (on-premise), in de cloud of een combinatie van deze twee installeren. Dit heeft allemaal te maken met de hosting, ofwel de rekenkracht die ervoor zorgt dat uw oplossing naar behoren werkt. De cloudoplossing die wij nu aanbieden wordt door ons beheerd. Wij bieden deze cloud-hosting variant dus als een extra dienst aan. Daarom wordt deze installatievariant ook wel IaaS genoemd: Infrastructure as a Service.

Van Infrastructure- naar Software as a Service

In de publieke cloud beheert Microsoft de cloud zelf. Hiermee hoeven gebruikers van een oplossing (zoals Dynamics, maar ook Office 365 bijvoorbeeld) enkel nog een software-abonnement af te nemen. Daarom wordt dit SaaS genoemd: Software as a Service.

Datacentralisatie en Artificial Intelligence

De reden waarom Microsoft deze kant op beweegt is bekend. Data wordt elke dag belangrijker en Artificial Intelligence begint in veel werkvelden al zijn intreding te doen. Om Artificial Intelligence en Machine Learning toe te kunnen passen is er enorm veel rekenkracht nodig. En deze rekenkracht is niet te garanderen met lokaal geïnstalleerde oplossingen of IaaS-cloudoplossingen. Door data te centraliseren en heel wat power hiertegenover te zetten, bestaat deze mogelijkheid wel.

Always up-to-date: waarom ook alweer?
Als Boltrics maken wij ons hard voor onze vijf beloftes. En dit doen we niet zonder reden. Technologische ontwikkelingen gaan namelijk razendsnel en voor relatief kleine softwarebedrijven is het niet mogelijk bij te blijven met Tech giganten als Microsoft, Amazon, Google en bijvoorbeeld SAP. Laat staan voor logistieke ondernemingen met zelf ontworpen systemen door een eigen IT-afdeling. Daarom werken wij samen met Microsoft. Zij investeren met al hun kapitaal en mensen in de nieuwste ontwikkelingen en lopen zo altijd voorop. Door te werken met zo’n modern platform kunnen wij ons richten op de vertaling naar de logistieke markt. En door onze specifieke focus op logistiek dienstverleners ontwikkelen wij alleen datgene wat noodzakelijk is voor u. Dankzij de periodieke updates werkt u al (en/of nog) jaren met de nieuwste technologie, relevante functionaliteiten én de modernste beveiligingssoftware. Zonder hier herhaaldelijke implementatie investeringen voor te doen.

Toekomstgericht in meerdere werkvelden

Een andere ontwikkeling die hieraan verbonden zit is de volgende: de programmeertaal van Dynamics wordt van C/AL omgezet naar AL. Microsoft maakte deze keuze vanwege de toekomstgerichtheid van de oplossing. De huidige ontwikkeltaal en -omgeving sluiten namelijk niet aan op de developers van vandaag en morgen. Om ook in de toekomst voldoende ontwikkelaars te blijven garanderen, herschrijven wij momenteel de gehele oplossing naar AL. Deze code is gebaseerd op Visual Studio Code, één van de meest gebruikte omgevingen ter wereld. U kunt begrijpen dat dit de spreekwoordelijke arbeidsmarktvijver aanzienlijk vergroot. Vandaar dat wij op dit moment met hoge prioriteit aan deze transitie werken.

Flexibiliteit en ontwikkelingen in de modern client

Tenslotte stopt Microsoft vanaf de volgende updaterun met ondersteuning op de Windows client. Alle gebruikers werken vanaf dat moment in dezelfde omgeving: de modern client. Deze oplossing benadert u via uw browser en is daarom bij u wellicht beter bekend als de webclient. Het benaderen via de browser vergroot uw flexibiliteit; de oplossing is overal en altijd te benaderen, zolang u maar een internetverbinding heeft. Bovendien zorgt het overzichtelijke uiterlijk voor meer gebruiksgemak. Sommigen van u hebben al ervaring met deze variant en merken daar functionele verschillen met de Windows client. Gelukkig voert Microsoft enorm veel verbeteringen door in de modern client en wij kunnen u verklappen dat deze de verschillen met de Windows client tot een minimum brengen.

Ontwikkelingen in 3PL Dynamics

Uiteraard zitten er in de volgende updaterun ook weer mooie logistieke functionaliteiten van Boltrics in de oplossing verwerkt. Met input van bestaande en nieuw aangesloten klanten ontwikkelden wij orderpick- en cycle count strategieën, e-fulfilment features, douane en financiële functionaliteiten én natuurlijk manieren om uw transport te stroomlijnen. En zoals altijd komt alles tot uw beschikking vanaf de volgende updaterun. Hoe en wanneer deze veranderingen voor u zullen plaatsvinden hoort u te zijner tijd gedetailleerd vanuit ons.