De afgelopen tijd kwamen er positieve berichten naar buiten omtrent de prestaties van de Nederlandse en Belgische havens. Zo noteerde de Rotterdamse haven een recordoverslag in de eerste helft van dit jaar. Ook de Antwerpse haven boekte het beste kwartaal uit haar geschiedenis in het tweede kwart van 2019. Overigens beperkt de stijging zich niet tot de grootste havens van de lage landen: het aantal geloste goederen in de Zeeuwse en Groningse havens steeg ook aanzienlijk. Hoe kunt u inspelen op de groei van de havens? En bent u klaar om te groeien?

De groei van de havens in (record)cijfer

Ten eerste nemen we de Port of Rotterdam onder de loep. Deze haven verwerkte 4,8 procent meer containers en 2,8 procent meer ruwe olie. Daarnaast verdubbelde de hoeveelheid vloeibaar aardgas bijna, er ging maar liefst 94 procent meer LNG door de Rotterdamse haven. Om wat voor een hoeveelheden het gaat, wordt duidelijk uit een artikel van AGF. In de recordmaand april 2019 werd in de Rotterdamse haven 13,6 miljoen ton containervracht overgeslagen. Wat betreft TEU (de standaardmaat van containers), was dezelfde maand de op één na beste maand ooit met 1,3 miljoen gemeten TEU.

Port of Antwerp breekt record na record

Vervolgens de Antwerpse haven. Hier vestigde het containerverkeer in april een overslagrecord, wat in de opvolgende maand direct verbroken werd. De groei in het eerste halfjaar bedroeg 4,9 procent. Daarnaast bereikte droge bulk een piek in het tweede kwartaal. Hier werd een groei van 8,7 procent gerealiseerd. Hierbij moet wel worden gesteld dat droge bulk vaak gekenmerkt wordt door een hoge volatiliteit; in het eerste kwartaal liet deze groep bijvoorbeeld nog een daling van 8,8 procent zien.

Zeeland en Groningen groeien relatief het hardst

Tenslotte de andere eerder benoemde Nederlandse havens. Van alle aan- en afgevoerde goederen wordt driekwart in de Rotterdamse havens geladen en gelost. In 2018 namen beide stromen met ongeveer 1 procent toe. Hetzelfde geldt voor het havengebied van Amsterdam. Hoewel in Zeeland en Groningen de havens dus objectief minder lossen en laden, groeiden de werkzaamheden relatief wel een stuk meer. De groei nam daar namelijk toe met meer dan 10 procent.

Zelf overslag realiseren?

Overslag gebeurt niet alleen in de havens, maar ook in veel magazijnen. Wilt u deze dienst ook toevoegen aan uw portfolio? Lees er meer over in deze blog over onze Crossdocking module.

Wat is de reden van de groei van de havens?

Voor de groei van de havens worden meerdere redenen genoemd. Wie denkt dat dit in Rotterdam vooral te maken heeft met in- en uitvoer van en naar China, heeft het mis. De laatste tijd laat dit verkeer namelijk een daling zien. Volgens de Rotterdamse haven is de stijging vooral te danken door de import van goedkopere Amerikaanse olie. Ook de toename van de hoeveelheid LNG komt door de toegenomen export van Amerikaans gas naar Europa.

Port of Antwerp goes Oriental

Wat betreft Antwerpen, hier liet juist de overslag met het Verre Oosten de grootste groei zien. De Port of Antwerp kon een groei van 11,7 procent optekenen naar dit gebied. Overigens was er meer verkeer naar alle vaargebieden, op Zuid-Amerika na.

North Sea Port en Groningen Seaports verwerken meer containers

Afsluitend de Zeeuwse en Groningse havens. Het succes van de North Sea Port (Zeeland Seaport en Havenbedrijf Gent na de fusie) is naar eigen zeggen vooral te danken aan de groeiende bouwsector. Deze booming sector leidt tot meer aanvoer van zand, grind en bouwmaterialen. Ook noemt de Zeeuwse haven agrarische bulkgoederen en veevoer als onderdeel van de groei. Tegelijkertijd dankt Groningen Seaports haar groei met name aan het toenemende containervervoer.

Staat u al in contact met deze havens?

In elke goede relatie staat goede communicatie centraal. En goede communicatie met havens of de douane gebeurt digitaal. Heeft u al koppelingen gerealiseerd? Ga er gelijk mee aan de slag.

Hoe speelt u als logistiek dienstverlener in op de groei van de havens?

Zowel de Rotterdamse als de Antwerpse haven blijft groeien. Laatstgenoemde kreeg onlangs zelfs goedkeuring voor een flinke capaciteitsuitbreiding. De grootste containerhaven van Europa, Rotterdam, streeft naar behoud of versteviging van haar positie. Hoe kunt u als logistiek dienstverlener meeprofiteren van de doelstellingen van deze havens? Wij noemen hier enkele aandachtspunten.

Digitale transformatie staat centraal

De Port of Rotterdam is toonaangevend in digitale infrastructuur met logistieke oplossingen. U bent ongetwijfeld bekend met beelden van de haven, waar tijdens een geheel logistiek proces geen mens meer aan te pas komt. Hiervoor is slimme, digitale communicatie nodig en dezelfde slimmigheden verwacht de haven van hun partners. Zorg dus dat u uw API en EDI goed heeft ingericht en voldoe zo aan de hoogstaande eisen van de havens.

Ga voor focus en specialiseer u

Zoals u in dit verhaal heeft kunnen lezen, zijn er per haven enkele productgroepen die voor een stevige groei hebben gezorgd. In Rotterdam waren dit vooral Amerikaanse brandstoffen en in Zeeland bijvoorbeeld bouw- en agrarische producten. Door middel van specialisatie kunt u dus dé aangewezen partij worden voor één van deze productgroepen. Een andere focusrichting zou een specifiek land of regio kunnen zijn, voor wie u als expediteur kunt fungeren. Zorg er dan wel voor dat u naast deze focusgroep een breed dienstenpakket aanbiedt; u wilt niet afhankelijk zijn van tijdelijke trends.

Stroomlijn uw douaneprocessen

Tenslotte is het raadzaam uw douaneprocessen te stroomlijnen. Deze processen zijn vaak herhaaldelijk en daardoor goed te automatiseren. Denk hierbij aan altijd juiste Geautomatiseerde Periodieke Aangiften met het GPA Testrapport. Of bijvoorbeeld correcte productclassificatie. Als u uw processen afstemt op de douane, kunt u meer werk verrichten in kortere tijd. En zo dus meeprofiteren van de toenemende bedrijvigheid in de havens.

Bent u klaar voor toenemende zeevracht?

Heeft u uw douaneprocessen al gestroomlijnd? Of uw digitale communicatiestromen geoptimaliseerd? Met deze stevige basis bent u de aangewezen partij om mee te groeien met de Belgische en Nederlandse havens. Hulp nodig? Neem contact op en wij denken graag met u mee.