De meeste goederen kunt u zonder veel restricties op elke gewenste plek in uw magazijn neerzetten. Dat geldt niet voor gevaarlijke, of ADR goederen. Hiervoor gelden namelijk strikte regels die u in uw dagelijkse proces standaard mee moet nemen. Inclusief de controlerende instanties via de brandweerlijst continu informeren over de goederen in uw warehouse. En bijvoorbeeld restricties over waar u ze op mag slaan. Dus slaat u gevaarlijke goederen op in uw magazijn of bent u voornemens dit te doen? Dan vertel ik u hoe u dit kunt administratief kunt verwerken in 3PL Dynamics. Hiermee kunt u de registratie én het vervoer van gevaarlijke artikelen afhandelen. Om te beginnen ga ik in deze blog enkel in op de registratie in uw magazijn.

Even tussendoor: Wat zijn ADR goederen?

Gevaarlijke goederen worden ook wel ADR goederen genoemd omdat ADR het pan-Europese verdrag is omtrent het transport van deze goederen. ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route” en bevat indelingscriteria, regels en richtlijnen met betrekking tot specifieke goederen. Hierdoor zijn dit soort artikelen bestempeld zijnde gevaarlijk en worden ze ook ADR goederen genoemd.

Gevaarlijke goederen registreren per klantartikel

Ten eerste kunt u alle gegevens van uw gevaarlijke goederen registreren per klantartikel. Naast de standaardgegevens zoals bijvoorbeeld het UN nummer, de gevarenklassen en tunnelcode registreert u hier ook de technische omschrijving. Hierbij kunt u de vertalingen in verschillende Europese talen automatisch meenemen.

Restricties inrichten op klantartikel niveau

Aan de hand van de registratie per klantartikel kunt u nu ook restricties inrichten. Zo kunt u aangeven dat er op bepaalde locaties geen gevaarlijke goederen mogen staan. Wanneer een collega probeert dat artikel naar een ‘ongeoorloofde locatie’ te verplaatsen, zal dit niet lukken. Er volgt in dat geval een foutmelding in de boeking en de werknemer zal een andere locatie moeten uitzoeken.

Ook is het mogelijk om bepaalde (combinaties van) gevarenklassen uit te sluiten voor een locatie. Op deze manier kunt u dus heel specifiek en doelgericht de gevaarlijke goederen volgens afspraak opslaan. Zo houdt u de brandweer of de lokale milieudienst te vriend.

Automatisch de brandweerlijst met gevaarlijke goederen aanleveren

De controlerende instanties verwachten dat u hen regelmatig op de hoogte stelt over de gevaarlijke goederen in uw warehouse. Mocht er bij u een brand ontstaan, dan weten zij direct welke acties zij moeten ondernemen. Wel zo veilig. U kunt hen, uzelf én uw omgeving door automatisch de Brandweerlijst digitaal aan te leveren. Zo hoeven zij er niet eens meer om te vragen. U stuurt hem namelijk in digitale vorm automatisch op. Geen medewerker die hiernaar om hoeft te kijken. Dit levert dus tevreden controlerende instanties op én u kost het geen extra mankracht.

Van Appeldoorn Chemical Logistics specialiseert zich in de opslag, het ompakken en verpakken, de inslag en uitslag van gevaarlijke stoffen. Het bedrijf beschikt over magazijnen voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen alsmede ongevaarlijke stoffen. Deze processen ondersteunen zij met Boltrics’ WMS. Wat hiervoor toentertijd de reden was? U leest het in het nieuwsbericht.

Ga bewust met gevaarlijke goederen om

Of u nu al gevaarlijke goederen opslaat of vervoert voor uw klanten of het in later stadium van plan bent, het is noodzakelijk dat dit op een juiste manier gebeurt. Want een ongeluk met chemische stoffen kan tot ver in de toekomst negatieve gevolgen hebben. Wilt u meer weten over hoe om te gaan met ADR goederen? Wij helpen u hier graag mee. Neem in dat geval vrijblijvend contact met ons op. Of bent u benieuwd naar hoe ons WMS uw dagelijkse werkzaamheden nog meer makkelijk maakt? Bekijk dan het voor het webinar of mail naar marketing@boltrics.nl.