Met maar liefst zes vestigingen in Nederland is DL Logistics een gevestigde partij binnen de logistieke sector. En nog steeds zet het bedrijf een enorme groei door. Zodoende groeide de behoefte om consistent en toekomstbestendig te werken mee. Hierom besloot DL Logistics onlangs de gehele groep over te zetten naar één geïntegreerde oplossing, en wel naar 3PL Dynamics van Boltrics. Allereerst worden de vestigingen Schiphol, Bleiswijk en Vlaardingen geïmplementeerd. De overige drie sites volgen daarna.

Al meer dan 20 jaar is DL met passie actief in de logistieke sector. Door de decennia heen is DL uitgegroeid tot een totaalaanbieder van logistieke diensten. Het gehele logistieke proces nemen zij indien gewenst voor hun rekening. Met zulke uiteenlopende processen verspreid over meerdere locaties is het risico op versplinterde werkwijzen aanwezig. Dit zag DL ook in en zocht daarom naar een volledig geïntegreerde oplossing die al hun processen kon ondersteunen. Boltrics kon hier gelukkig in voorzien.

Zes locaties, één doel, één werkwijze

De belangrijkste reden voor de transitie naar een nieuw softwarepakket was het creëren van meer eenheid de werkwijze. DL Logistics is namelijk één organisatie met één en hetzelfde doel: de klant zo optimaal mogelijk bedienen. Door de werkprocessen te stroomlijnen verwacht DL op centraal niveau betere inzichten voor bedrijfsvoering te krijgen. Van forwarding tot EDI-integraties middels Boltrics’ DataHub; DL stemt vanaf nu alles op elkaar af. Hiervan zullen niet alleen zij de vruchten plukken, maar ook zeker hun klanten. Zij kunnen zonder moeite bij alle relevante informatie en hoeven hiervoor niet contact op te nemen.

Investeren in een langdurige relatie

Naast het stroomlijnen van processen is de toekomstbestendigheid van de oplossing een essentieel criteria. Het overzetten van maar liefst zes vestigingen vraagt een flinke inzet van de interne organisatie. Het is niet wenselijk dat deze activiteit na een paar jaar opnieuw opgepakt moet worden zoals bij veel IT-trajecten vaak het geval is. DL loopt dit risico niet. Boltrics’ oplossing is configureerbaar op klant specifieke processen en daardoor gebruiken alle klanten dezelfde, altijd up-to-date Microsoft software. Zo hoeven ze nooit meer een grote investering te doen om van de nieuwste technologieën te genieten.

DL Logistics: “De belangrijkste beweegreden voor deze overgang is procesoptimalisatie. En wil je processen optimaliseren, dan is allereerst inzicht hierin noodzakelijk. Doordat al onze vestigingen verschillende werkwijzen hadden, hadden we geen centrale informatiebron. Het maken van betrouwbare analyses werd daardoor een tijdrovende aangelegenheid. De plannen die we nu met Boltrics gemaakt hebben, bieden heel veel hoop op dit vlak en we gaan dan ook veel vertrouwen dit project, of deze projecten, tegemoet.”