Aanstaande vrijdag is het weer tijd voor het zoveelste belangrijke Brexit-moment. Althans, zo lijkt het vooralsnog. Vorige week klonk er in het Britse Lagerhuis vier keer nee, waardoor het proces weer muurvast zit zo vlak voor de deadline. Ter verduidelijking werden opties voor een douane-unie, een Noors model en een nieuw referendum afgewezen. Bovendien werd de optie om een no-deal Brexit te voorkomen weggestemd. Het blijft dus gissen wat er deze week gaat gebeuren.

Een onvoorzien gevolg van de Brexit kan zijn dat (een deel van) uw transporten naar het Verenigd Koninkrijk tijdelijk geen doorgang vinden. Het is aannemelijk dat uw klant zijn goederen bij vertraging in de haven of het keurstation terugstuurt naar uw magazijn of de kat uit de boom kijkt en daarom niet verscheept. Ondertussen loopt uw magazijn vol en komt de bezettingsgraad tot een maximum. Mocht u in het uiterste geval gedwongen worden uit te wijken naar een externe opslaglocatie, dan is dat vrij eenvoudig te regelen in 3PL Dynamics. Ik leg u in deze blog uit hoe u een nieuwe externe locatie toevoegt aan de bestaande locatiestructuur.

Hoe zit de locatiestructuur in 3PL Dynamics in elkaar?

De structuur van locaties in uw WMS volgt de opbouw van uw magazijn: Bedrijf/Vestiging, Hallen, Gangen, Huizen, Liggers/Hoogtes, Palletlocaties. Dat kan ook minder complex zijn opgezet, bijvoorbeeld doordat u de palletlocaties direct onder de Vestiging-locatie plaatst.
Ieder niveau in deze structuur is een hoofdlocatie voor de onderliggende laag. Iedere hoofdlocatie heeft de mogelijkheid om de voorraad en ruimte in de onderliggende lagen op te tellen. Het laagste niveau is de daadwerkelijke locatie waar uw voorraad kan staan.

Externe locatie aanmaken in Microsoft Dynamics 365 Business Central

Gelukkig is het toevoegen van een externe locatie in 3PL Dynamics net zo eenvoudig als het toevoegen van eigen locaties. Selecteer allereerst in uw bestaande locatieoverzicht de juiste Hoofdlocatie (bijvoorbeeld: uw Bedrijf) en gebruik de knop ‘Sublocatie aanmaken’ om daar een nieuwe opslaglocatie onder te creëren. Zo snel kan de inrichting van een externe locatie verlopen! Toch helpt het wanneer u het op voorhand al een keer oefent in de Test-omgeving.
Onder onderstaande afbeelding leg ik u uit welke keuzes u voor een externe locatie kunt maken. Deze keuzes bepalen ook of het in uw situatie net zo snel gaat als hiervoor beschreven.

Verschil tussen uw eigen locaties en de externe locatie

De locatiestructuur van uw eigen magazijn zorgt voor inzicht in hoe de voorraad verdeeld is over uw magazijn. U wilt dan ook heel gedetailleerd weten waar de goederen zich bevinden.
In het externe magazijn voert mogelijk een externe partij het voorraadbeheer. In dat geval kan de locatiestructuur veel beperkter worden opgezet: uw informatie betreft alleen welke voorraad daar is opgeslagen. De details over welke pallet waar staat wordt door de ander beheerd.

Doordenk voor deze situatie nog wel de detail-registratie van inslag en uitslag. Gaat u bijvoorbeeld de goederen fysiek op uw eigen vestiging ontvangen en inscannen? En hoe verplaatst u de ontvangen goederen vervolgens naar de externe locatie – administratief of met scanning? Of vindt de ontvangst extern plaats en verwerkt u het resultaat administratief? Zo kunt u bij het uitslagproces kiezen of u goederen pallet-gestuurd afroept, of dat u bericht krijgt welke pallets (binnen de opgegeven criteria) verzonden zijn. Als u bepaalt hoe u te werk gaat, scheelt dit zeeën van tijd en overleg tijdens de inrichting van een externe locatie in uw WMS.

Wat te doen bij complexe situaties?

In sommige gevallen is het warehouseproces niet zo gemakkelijk als inslaan, scannen en verplaatsen. U kunt uiteraard ook complexere situaties verwachten. Ik stel u hier een aantal vragen om enkele punten onder de aandacht te brengen.

  • Wilt u in de externe locatie een scanproces laten uitvoeren? Zo ja, is dat voorzien in hardware (scanners) en verbindingen (zoals WiFi, VPN, servertoegang, HTML5 en Telnet)?
  • Wie werken er op de externe locatie? Is dat uw eigen personeel of externe mankracht? Moeten zij hiervoor opgeleid worden?
  • Wilt u extern de inslag doen? Of doet u dit in uw eigen magazijn en worden de goederen administratief verplaatst?
  • Vindt uitslag extern plaats? Of worden de pallets eerst gependeld?
  • Hoe gaat u om met orderpick-opdrachten?

Zo veel denkwerk, zo weinig tijd

Zoals gezegd blijven we gissen over de uitkomst van de Brexit. Misschien hoeft u geen externe locatie aan te maken. Mogelijk blijft het Verenigd Koninkrijk in de EU. Aan de andere kant is er na 12 april eventueel een harde grens actief. Hoe dan ook, aanstaande vrijdag weten we meer. En u heeft een manier gevonden om de eerste perikelen te overleven. Verwacht u een complexer scenario, waarbij één van de bovenstaande vragen aan de orde is? Schakel tijdig met onze Customer Success Consultants, zodat uw diensten niet in het geding komen. Houd daarnaast onze blogs in de gaten, waarin we voor u de relevante Brexit zaken bespreken. Tips hiervoor zijn natuurlijk van harte welkom.