Veel transportbedrijven werken met zowel hun eigen trucks als externe carriers. In sommige gevallen kiezen transporteurs het transport uit te besteden, omdat hun eigen wagens simpelweg vol zitten. In andere gevallen omdat het inzetten van derde partijen voor bepaalde klussen voordeliger is. Tegelijkertijd ontbreekt het leveranciers veelal aan inzichten in kosten en baten, dus is de hiervoor genoemde afweging makkelijker gezegd dan gedaan. Heeft u duidelijk in beeld wat een opdracht u oplevert? Of mist u het overzicht om te bepalen of u dan wel een externe partij het transport op zich moet nemen? Een overzichtelijke leveranciersvergelijking haalt in één keer een deel van uw zorgen weg.

Leveranciersvergelijking in uw TMS

Om die reden biedt Boltrics de mogelijkheid om leveranciersprijzen vanuit verschillende contracten te vergelijken met elkaar. Deze functionaliteit vindt u op de rittenkaart in uw Transport Management Systeem.

De leveranciersvergelijking in de webclient

Houd rekening met toeslagen in de leveranciersvergelijking

In een concurrerend werkveld als de transportsector probeert elke deelnemer zich op een andere manier te onderscheiden. Sommige vervoerders specialiseren zich in groepage, andere weer in Full Truck Loads, terwijl de derde concurrent zich bijvoorbeeld richt op een specifieke regio. Dit doen ze in veel gevallen door voor de ene dienst meer toeslagen te rekenen dan voor de andere. Zo blijven ze de voordeligste transporteur in hun expertise. Voor u is het onmogelijk om te weten waarvoor elke transporteur toeslagen rekent. Gelukkig houdt de leveranciersvergelijking in Boltrics’ TMS rekening met alle toeslagen die vermeld staan in de leverancierscontracten. Zo komt u niet alsnog voor verrassingen te staan.

Van order naar factuur in het Transport Management Systeem

Hoe verloopt een transportorder nu in de praktijk? Allereerst ontvangt u een transportopdracht van één van uw klanten. Uw medewerker buigt zich over dit verzoek en voert de order in. Vervolgens kiest deze medewerker de voordeligste carrier. Als dit is gelukt vertrekt de chauffeur op een gegeven moment met de lading. Is de order geleverd en is het noodzakelijk dat de getekende CMR wordt toegevoegd bij de factuur? Dan wordt de order in een bepaalde status gezet, zodat deze controle uitgevoerd moet worden. Zodra de CMR ontvangen is, kan de order klaar gezet worden voor facturatie. Wanneer de factuur akkoord bevonden is, wordt deze gedeeld met de klant – indien gewenst met de benodigde documenten.

Meer inzicht in uw marges met leveranciersvergelijking

Met deze functionaliteit in Nekovri- en 3PL Dynamics vergroot u uw inzicht omtrent specifieke transportorders. U heeft van tevoren meer duidelijkheid omtrent de kosten en baten die de order met zich meebrengt. En dus in de winstgevendheid. Wilt u ook meer duidelijkheid hierin? Neem contact met ons op en we kijken graag wat we voor u kunnen betekenen.