Spring gelijk naar de tips.

De logistieke sector heeft het al geruime tijd erg druk. Dit krijgt u ongetwijfeld mee. Met name logistiek dienstverleners en wegtransporteurs groeien het hardst. Allereerst neemt het aantal opdrachten toe en worden de verzoeken van uw klanten complexer. Tegelijkertijd stijgen de kosten, welke u niet of lastig door kunt belasten op uw klanten of opdrachtgevers. Tenslotte is het personeelstekort groot en vrijwel onmogelijk om nieuw personeel aan te trekken; de logistieke arbeidsmarkt staat al ongeveer een jaar op springen. Hoe kan het zo goed gaan met de branche, maar gelijktijdig net zo moeizaam? En misschien nog belangrijker: hoe kunt u hiermee omgaan?

Personeelstekort in de logistiek blijft problematisch

In het laatste kwartaal van vorig jaar liet de logistieke arbeidsmarkt een lichte afvlakking zien ten opzichte van het kwartaal daarvoor, blijkt uit de schaarste index van Tempo Team. Toch kampte vrijwel elke regio in Nederland met schaarste, waarbij de regio Venlo weer tot de noemer ‘extreem krap’ behoorde. Al met al is het personeelstekort in grote lijnen gelijk gebleven. In absolute zin staan de meeste logistieke vacatures open in de regio Groot-Amsterdam, West-Brabant en Midden-Utrecht. Hierbij valt op dat het aantal vacante posities in Groot-Amsterdam ten opzichte van Q3 2018 is gestegen (1,1%) en er een daling te zien was in West-Brabant (3%) en Midden-Utrecht (19,5%).

Logistieke vacatures voor zowel hoog- als lager opgeleiden

Een ander opmerkelijk aspect van de logistieke arbeidsmarkt is de verdeeldheid in de vacatures. Wanneer we kijken naar vacatures voor logistiek medewerkers, zoals bijvoorbeeld magazijnmedewerkers of heftruckchauffeurs, zoeken uw concullega’s voor 65% naar personeel met een behaald MBO-diploma, ten opzichte van 35% ongeschoold personeel. Echter, vacatures voor logistiek professionals (planners, business developers en managers) hebben te maken met andere eisen. Hier zoeken werkgevers vooral naar personeel met minimaal HBO op zak (afgerond 87%). De overige 13% moet minimaal een Mbo-opleiding afgerond hebben. De vijver waaruit gevist moet worden is dus erg breed, en juist daardoor is het nog lastiger om beet te krijgen.

Hoog loonkostenaandeel en stijgende lonen

In het begin van deze blog benoemde ik al de stijgende kosten in de logistieke sector. Waar vorig jaar met name brandstofkosten de marges beknelden, zal dit – in verband met de correctie eind 2018 – gelukkig in 2019 niet meer aan de orde zijn. Maar een loonstijging ligt wel in het verschiet en dit raakt de logistieke branche aanzienlijk, met (post)koeriers en wegtransporteurs in het bijzonder. Uit cijfers van het CBS blijkt dat deze deelsectoren het hoogste loonkostenaandeel hebben. Oftewel, het deel van de totale kosten dat men aan lonen besteedt. Bij transporteurs ligt dit getal rond de 50%, oftewel ruim de helft van de totale kosten zijn salarissen. Een stijging in lonen heeft dus grote financiële gevolgen voor u als logistiek dienstverlener.

Hoe u slim kunt omgaan met het personeelstekort in de logistiek

Oké, u weet nu zeker dat de logistieke arbeidsmarkt krap is: zowel hoog- als laagopgeleiden met logistieke kennis zijn lastig te vinden en als u ze vindt, zullen hun looneisen niet zuinig zijn. Vervolgens hebben deze weer grote invloed op uw totale bedrijfsresultaten, gezien ruim de helft uitgegeven wordt aan salarissen. Een uitdagend vooruitzicht, maar hoe om te gaan met deze uitdaging? Hieronder vindt u een aantal tips die u misschien nieuwe inzichten geven.

1. Help uzelf door anderen te helpen

Wanneer twee vraagstukken elkaar kruisen kan er iets moois ontstaan. Het is een beetje de basis van circulair ondernemen: vind een commerciële invulling voor een maatschappelijke kwestie. In oktober vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat onze klant Müller Fresh Food Logistics vluchtelingen gaat opleiden tot chauffeur. Een zeer creatieve oplossing waarmee de logistiek dienstverlener meerdere vliegen in één klap slaat: nieuw gemotiveerd personeel, meehelpen aan een maatschappelijk probleem en daarmee positief in het nieuws komen. Via vluchtelingenwerk kunt u mogelijk eenzelfde oplossing vinden, maar u kunt deze visie ook breder trekken. Bijvoorbeeld inspelen op 50+’ers die moeilijk aan een baan komen, mensen die in een re-integratietraject zitten, studenten die een meewerkstage zoeken (en ze vervolgens verbinden aan uw bedrijf) en ga zo maar door.

2. Roei met de riemen die u heeft

Soms zijn we zo extern gericht dat we vergeten dichter bij onszelf te zoeken. We willen die nieuwe wagen, terwijl onze eigen auto met wat kleine aanpassingen betere prestaties levert. Hetzelfde geldt voor uw personeel. Er is een grote kans dat onder uw huidige werknemers sommigen klaar zijn voor de volgende stap. Zij beschikken al over de kennis over uw processen, uw bedrijfscultuur, uw klanten en uw personeel. Daarom kunnen zij na een opleidingsperiode waarschijnlijk meer bereiken dan een kersverse werknemer die wel over de ‘juiste papieren’ beschikt, maar nog moet groeien in het bedrijf. Loop eens rond over de werkvloer en houd uw oren en ogen goed open. Ziet u potentieel?

3. Gooi de hengel uit in een andere vijver

De logistieke arbeidsmarkt is zoals gezegd erg krap. Dit komt vooral omdat er gezocht wordt naar werkzoekenden met een logistieke achtergrond. Ergens wel logisch, natuurlijk. Maar u weet ook dat de sector aan het veranderen is. Data neemt steeds grotere proporties aan en technologische ontwikkelingen vliegen ons om de oren. Bij deze nieuwe vakgebieden horen nieuwe functies. Zoek bijvoorbeeld een data-analist die slim kan omgaan met uw data of expert is in het werken met Power BI. Als u met de kwaliteiten van deze mensen slimmer kunt werken en processen efficiënter in kunt richten, heeft u die extra chauffeurs of magazijnmedewerkers misschien helemaal niet nodig.

4. Werk slimmer en efficiënter

Volgend op het vorige punt is het überhaupt raadzaam om slimmer te werken. Loop uw processen nog eens nauwkeurig door. Wat kan er sneller? Wat kan er beter? Waar voert u onnodig dubbel werk uit? Digitalisering en automatisering staan aan de basis van efficiënt werken. Boltrics heeft hier al jaren ervaring mee en heeft veel logistiek dienstverleners slimmer laten werken. Met altijd up-to-date software met input uit de gehele logistieke branche weet u zeker dat u altijd voorin het peloton zit. Wanneer uw huidige werknemers slimmer werken – en niet perse harder of langer – beperkt u de noodzaak om extra (onvindbaar) personeel aan te nemen.

5. Stel u flexibel op

Als laatste kunt u de inrichting en de kernwaarden van de organisatie bekijken. In het huidige milieu van de logistiek is het belang van flexibiliteit geëxplodeerd. Er wordt van u verwacht dat u proactief handelt, of in ieder geval niet de kat uit de boom kijkt. Voor u het weet verspeelt u uw kansen. Deze waarden moeten door uw gehele organisatie stromen. Durf wordt tegenover ervaring gesteld, resultaatgerichtheid tegenover kennis en doen tegenover vergaderen. Merkt u dat uw organisatie zich nog erg reactief opstelt? Kijk eens hoe het anders kan. In het ergste geval blijft het zoals het is.

Een efficiënt systeem om arbeidskrapte op te vangen

Helaas kunnen wij er niet voor zorgen dat er morgen tien nieuwe magazijnmedewerkers, drie vrachtwagenchauffeurs en een transportplanner op uw stoep staan. Ook hebben wij geen invloed op uw bedrijfsvoering of hoe u uw personeel traint (behalve met onze eigen Dynamics trainingen dan). Wel hebben wij met onze oplossingen voor logistiek dienstverleners al een stuk meer dan 100 klanten slimmer laten werken. Hierdoor zijn zij minder afhankelijk van mankracht en creëert hun huidige personeel meer waarde dan voorheen. Wilt u weten hoe? Lees het in één van onze persberichten, klop eens aan bij een klant of neem gewoon contact met ons op.