Halverwege dit jaar werd bekend dat Cargonaut en ACN de eerste vijftig luchtvrachtbedrijven aan gingen sluiten op het door hen ontwikkelde Paperless Goods Tracking Systeem (PGTS). Dit digitale systeem vervangt het Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS), wat sinds 2005 op Schiphol in gebruik is. Vanaf 1 februari 2019 zal enkel PGTS in gebruik zijn en hiermee komt DGVS te vervallen. Softwareleveranciers kunnen sinds half oktober testen of zij klaar zijn voor de omslag. Boltrics mag zich met trots de eerste softwareleverancier noemen die deze test succesvol heeft doorstaan.

Vrije zone (Type II) en RTO

Alweer ruim twee jaar geleden, op 1 mei 2016, is het Douane Wetboek van de Unie (DWU) in werking getreden. De Vrije Zone Type II is daarmee komen te vervallen. Als gevolg wijzigde de functie van het DGVS; alle deelnemers kregen andere vergunningen. Allereerst het Particulier Douane-entrepot (PDE) en daarnaast de vergunning Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO). ACN en Cargonaut besloten zodoende een passender systeem te ontwikkelen en voilà: PGTS was een feit.

Vooraanmelding

Het grootste verschil tussen DVGS en PGTS is de geïntroduceerde vooraanmelding. Dit is een vooraankondiging van een toekomstige voorraad verschuiving. Deze melding kan gemakkelijk vanuit het betreffende document verzonden worden, waarbij de gegevens vanzelfsprekend automatisch worden overgenomen. De vooraanmelding wordt door Boltrics soepel in de workflow geïntegreerd.

PGTS succesvol getest

Vanwege de bovenstaande wijzigingen en de mogelijke moeilijkheden die deze met zich meebrengen, bieden Cargonaut en ACN de optie om tot 1 december 2018 de transitie te testen. Boltrics ging voortvarend van start en doorliep alle PGTS scenario’s. Deze zijn allemaal akkoord bevonden door Cargonaut, waardoor Boltrics de eerste partij is die 100% succesvol over is naar PGTS.

PGTS_Boltrics_ACN_Cargonaut | Boltrics

v.l.n.r.: Erik Meijer (Cargonaut) Hubert Kolk (Boltrics) en Martijn Kuiken (ACN)