Het CBS publiceerde afgelopen maand de eerste kwartaalcijfers van 2018. Hieruit bleek dat de transportsector nog steeds groeit. Buiten het vervoer over water lieten alle deelmarkten een hogere omzet zien dan in dezelfde periode een jaar ervoor. Dit is nu al vijf kwartalen op rij gaande. Bedrijven binnen de sector verwachten dat deze trend aanhoudt.

Positieve verwachtingen

Binnen de sector zijn met name de transportbedrijven positief gestemd over de toekomst. Bijna een derde denkt dat hun omzet zal groeien in het eerstvolgende kwartaal. De groei zal dus aan blijven houden volgens insiders. Ook binnen de ocean freight verwachten ze groei in het tweede kwartaal. In het webinar van Matthijs kunt u ontdekken hoe hier op in te spelen, bijvoorbeeld door datagericht te werken.

Toenemende drukte en eisen

Groei betekent dat bedrijven het drukker krijgen. Gelukkig maar. Dit krijgen wij ook mee vanuit onze klanten. Aanvragen voor nieuwe implementaties hebben vaak als oorzaak om de (verwachte) groei en toenemende klanteisen bij te kunnen benen. En waar de drukte nu nog te overzien is, kan dit over enkele maanden niet meer het geval zijn. Toenemende eisen hebben vooral betrekking op verregaande data uitwisseling en -integratie. Waar dit voorheen een pré was, is het tegenwoordig een vereiste. Als logistiek dienstverleners hier niet aan kunnen voldoen, missen ze de boot en verliezen ze klanten. Dat knelpunt moet voorkomen zien te worden.

Krappe arbeidsmarkt

Dit kan opgelost worden met meer werknemers. Bijna een kwart van de bedrijven denkt met meer personeel aan de slag te gaan, aldus het CBS. Maar de arbeidsmarkt is krap. Eind maart stonden er maar liefst ruim 10 duizend vacatures open in de transportsector. De kans is klein dat deze allemaal vervuld kunnen worden.

Dus moet er slimmer gewerkt worden

Processen herinrichten, efficiënter te werk gaan en inzetten op automatisering. Binnen veel sectoren zijn herhaaldelijke werkzaamheden van toepassing, dus dit kan dan gemakkelijk opgevangen worden. Denk bijvoorbeeld aan douaneprocessen, klantcommunicatie of periodieke kosten belasten. Bent u al goed voorbereid? Raadpleeg één van onze webinars of neem contact op met uw consultant.