Een doos die van een pallet is gevallen of een orderpicker die de verkeerde barcode heeft gescand. Wat de reden ook is, een verschil tussen de werkelijke voorraad in het warehouse en de administratieve voorraad in het WMS overkomt elke logistiek dienstverlener. Maar handmatig controleren of de voorraad nog klopt, is een inefficiënt, kostbaar proces. U moet een collega vrijmaken om de voorraad te tellen, vervolgens deze voorraad vergelijken met de voorraadlijst uit het WMS en de verschillen boeken in een dagboek. Kan dat – met de nieuwste technologische mogelijkheden – niet anders? Bijvoorbeeld door de telopdrachten direct vanuit een client of scanner af te handelen?

Nekovri-/3PL-Dynamics biedt u al jaren inzicht in de voorraad en de mogelijkheid eenvoudig op- en afboekingen te doen. Met de toevoeging van de module Cycle Counting heeft u vanaf nu ook de mogelijkheid  om systeem-gestuurd – bijvoorbeeld via een scanner –  realtime tellingen te doen en direct de verschillen te boeken. Hierbij biedt de module verschillende mogelijkheden, zoals ad hoc tellingen op basis van parameters of gestuurde telopdrachten vanuit “kantoor”. De telopdrachten worden daarbij in een aparte tabel bijgehouden, zodat u de voortgang van telopdrachten – aan de hand van statussen – eenvoudig kunt monitoren. Daarnaast kunt u deze ook altijd terugzoeken in historische tellingen.

Op de klantartikelkaart en/of locatiekaart kunt u een “Cycle Counting” methode vastleggen. In deze methode kunt u vastleggen in welke situatie er geteld moet worden. Bijvoorbeeld:

 • Altijd: Bij elke pick activiteit moet er geteld worden.
 • Periodiek, bijvoorbeeld één keer per week, één keer per maand, enz.: Het systeem controleert daarbij wanneer er voor het laatst geteld is. Indien dit langer geleden is dan de opgegeven periode, dan wordt u gevraagd een telling uit te voeren.
 • Afhankelijk van het aantal eenheden op de locatie: U kunt instellen dat er alleen geteld moet worden indien er administratief minder dan X aantal eenheden op de locatie overblijven.

Ad hoc tellingen

Wanneer u bijvoorbeeld via orderpicking naar de locatie wordt gestuurd om één of meerdere eenheden te pakken, gaat er in de scanner een trigger af die kijkt naar de instelling van het klantartikel en/of de locatie.

Op basis van deze inrichting wordt er binnen het scanproces overgestapt naar een sub-proces dat de gebruiker een telling laat uitvoeren.

Bij ad hoc tellingen gaat men er vanuit dat wanneer men bij een bepaalde locatie of klantartikel komt er een telling wordt getriggerd. Het kan natuurlijk voorkomen dat bepaalde klantartikelen of locaties langdurig niet worden benaderd. In dat geval worden er dan ook geen tellingen uitgevoerd. Hiervoor kunt u dan gestuurde telopdrachten opstarten.

Gestuurde telopdrachten

Een andere mogelijkheid binnen Cycle Counting zijn de gestuurde telopdrachten. Deze worden niet vanuit de scanner, maar vanaf de cliënt geïnitieerd. Hierbij kunt u telopdrachten laten genereren voor een deel van uw magazijn. Bijvoorbeeld:

 • Alle locaties binnen het filter: U genereert een telopdracht voor alle locaties binnen het meegegeven filter, ongeacht de instellingen op het klantartikel of de locatie. Hierbij kunt u ook nog meegeven of administratief lege locaties meegenomen moeten worden.
 • Op basis van de instellingen op het klantartikel/de locatie: Er worden alleen telopdrachten aangemaakt voor de locaties die op basis van de gekozen inrichting geteld moeten worden. Bijvoorbeeld X periode niet geteld, aantal onder een bepaald minimum.
 • Op basis van een opgegeven Cycle Counting methode: Hierbij kunt u zelf over alle locaties binnen het filter laten uitrekenen of de locatie geteld moet worden. Bijvoorbeeld X periode niet geteld, aantal onder een bepaald minimum.

De gestuurde telopdrachten kunnen zowel manueel als via de scanner worden uitgevoerd. In geval van manueel kunt u de telopdrachten afdrukken en de resultaten verwerken in de client.

Afhandeling telopdrachten via scanner

De telopdrachten kunt u via de scanner afhandelen. Afhankelijk van de insteek (ad hoc of gestuurd) krijgt de medewerker de opdracht om het aantal eenheden op de locatie te tellen. Hierbij kunt u in de inrichting met uw consultant een aantal inrichtingskeuzes bepalen, bijvoorbeeld:

 • Blind tellen: De medewerker moet het aantal invullen, waarin u wel of niet toont hoeveel er op de locatie zou moeten liggen.
 • Bij verschillen aantal tonen: In het geval dat er verschillen worden geconstateerd, kunt u het verwachtte aantal tonen.
 • Verschillen direct doorboeken: Wanneer er verschillen worden geconstateerd, kunt u er voor kiezen dit verschil vanuit de scanner direct te laten doorboeken.
 • Verschillen registreren zonder doorboeken verschillen: Wanneer er verschillen worden geconstateerd, kunt u dit kenbaar maken in de telopdracht – zonder de verschillen door te boeken. In dat geval kiest u er voor dat het geconstateerde verschil door een tweede persoon moet worden gecontroleerd.
 • Controle door een tweede persoon: U kunt de controle door een tweede persoon zowel manueel als via de scanner laten verlopen. Er is een scanproces beschikbaar waarin u een tweede persoon op pad stuurt om alle “open” verschillen langs te lopen. Hierbij heeft u opnieuw de mogelijkheid een telling door deze persoon uit te laten voeren en wanneer er verschillen zijn direct de boeking door te laten voeren.

Geconstateerde verschillen kunnen via de client altijd direct vanuit de tabel met Cycle Counting Tasks verwerkt worden in de voorraad.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden en benieuwd of Cycle Counting ook past binnen uw werkwijze? Neem dan contact op met ons Consultancy Team en stuur een e-mail naar request@boltrics.nl.