Heeft u veel variaties in uw prijs- en/of dienstafspraken met uw klanten en wilt u dit beheersbaar kunnen vastleggen, geautomatiseerd laten toepassen in 3PL/Nekovri Dynamics én eenvoudig inzichtelijk hebben voor uzelf en voor uw klant? Dan hebben we goed nieuws, want dit kan al heel eenvoudig met de module ‘WMS Contracten’. Zo houdt u – zonder moeite – afspraken eenvoudig inzichtelijk voor uzelf én voor uw klant.

In de reguliere opzet werkt 3PL-/Nekovri Dynamics met diensten, dienstafspraken en dienstprijzen, waarbij:

  • Op de dienstkaart de berekening wordt vastgelegd;
  • Bij de dienstprijzen een prijs wordt vastgelegd voor de dienst per klant;
  • En op elk klantartikel wordt vastgelegd welke diensten er van toepassing zijn bij de verschillende documentsoorten (inslag/uitslag, etc.) en ordersoorten, waarbij ook nog gespecificeerd kan worden op de artikeltoestand en artikeltransport.

Vaak zijn afspraken binnen één klant geldig voor alle klantartikelen. Daarom wordt binnen Nekovri Dynamics al de mogelijkheid geboden om de inrichting op klantniveau vast te leggen en uit te rollen over alle klantartikelen van die klant. Wanneer u echter binnen één klant verschillende dienstafspraken heeft die afhankelijk zijn van het klantartikel, dan vergt dit extra inrichtingswerk. Daarnaast dient u per klantartikel bij te houden welke dienstafspraken van toepassing zijn. Dit vraagt veel onderhoud en is ook nog eens foutgevoelig. En de mogelijkheid om enkel op een beperkt aantal velden te filteren, zoals documentsoort, ordersoort, artikeltoestand en artikeltransport.

Omdat steeds meer klanten behoefte hebben aan een beheersbare en flexibele vastlegging van verschillende dienstafspraken en prijzen per klant, en deze afspraken en prijzen ook afhankelijk willen laten zijn van meer dan de hierboven genoemde filtermogelijkheden, hebben we de module ‘WMS Contracten’ ontwikkeld. Met deze nieuwe functionaliteit is het mogelijk om per documentsoort verschillende dienstafspraken met verschillende prijzen vast te leggen op basis van filters op vrijwel alle velden op de documentregel. Dus naast de ordersoort, artikeltoestand en artikeltransport kan er ook gefilterd worden op bijvoorbeeld de eenheidscode, ontvangstadres, transporteur, dragertype, artikelcategorie, productgroep, kenmerkvelden enzovoorts. Maar ook op bijvoorbeeld een specifiek in- of extern klantartikelnummer. Deze afspraken en prijzen – inclusief de bijbehorende filters – legt u vast op het contract, dus op één centrale plek. Er hoeft daarbij geen inrichting meer plaats te vinden op klantartikelniveau. Ook is het nu mogelijk om voor bijna alle diensten (bewaarloon uitgezonderd) de afspraken op contractniveau vast te leggen met berekeningen die flexibel ingericht kunnen worden.

Daarnaast is het in de inrichting van WMS Contracten nu ook mogelijk om – naast de standaard diensten – ook de optionele diensten vast te leggen. Middels een parameter op de WMS Contractregel kunt u bepalen of deze dienst standaard op alle documentregels binnen het filter moeten worden toegevoegd óf dat u de dienst beschikbaar wilt stellen als een optionele dienst die de gebruikers zelf kunnen toevoegen in speciale gevallen. Denk hierbij aan extra diensten die niet op elke order van toepassing zijn zoals het overstapelen van kapotte pallets, foliën, extra stickers plakken, enzovoorts. De standaard diensten kunt u – net zoals bij de standaard functionaliteit – vanuit uw document laten toevoegen middels een actieknop of via de statuswijziging automatisch laten toevoegen. Wanneer u binnen uw document kiest voor de optie “Optionele contractregels invoegen” ziet u een overzicht van alle binnen het contract vastgelegde optionele diensten die binnen de filters van de orderregels vallen. Ook wordt, indien ingericht en van toepassing, ook al een voorstel gegeven van het aantal diensteenheden bij de diensten. Door het voorstel te selecteren, kunnen deze optionele diensten eenvoudig worden toegevoegd aan de documentregels. Met deze opzet kunnen gebruikers nooit meer per ongeluk een niet gedefinieerde dienst voor dat type document selecteren.

Pas eenvoudig tarieven aan voor een (nieuwe) periode

Verder biedt de module ook nog de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze tarieven aan te passen voor een nieuwe periode. Dit kan bijvoorbeeld voor het gehele contract, voor een deel van het contract of voor bepaalde diensten over alle contracten heen.

Direct inzicht in afspraken met rapportages

Voor de WMS Contracten is ook een standaard rapport ontwikkeld. Middels dit rapport kunt u eenvoudig inzicht verschaffen in de vastgelegde afspraken binnen het contract voor zowel de gebruikers als voor uw klant.