Met regelmaat kijk ik naar Border Patrol op tv. Fascinerend om te zien welke inspecties de Australische douane allemaal uitvoert. Niet alleen bij binnenkomst van passagiers, maar ook bij binnenkomst van pakketten en containers.

Ook de Nederlandse overheid beschermt de eigen burger voor producten uit het buitenland. Er wordt met name op drie zaken gecontroleerd: veiligheid, oorsprong en kwaliteit. Als importeur heeft u zich te houden aan alle wettelijke eisen op deze gebieden.

Veiligheid

De belangrijkste taak van de overheid is de veiligheid te waarborgen: voedselveiligheid, terroristische dreiging, smokkel, illegale handel – het merendeel van de controles valt onder deze noemer.

Op het gebied van voedselveiligheid en fytosanitaire veiligheid worden de meeste controles uitgevoerd door de nVWA. Als u gaat importeren of exporteren, is het daarom zinvol eerst hun website te controleren. Sommige inspecties moeten al uitgevoerd worden in land van verzending, nog voordat de goederen de EU binnengebracht worden.

Controles op het gebied van smokkel en illegale handel worden door de douane uitgevoerd. Zij inspecteren hooguit 2% van alle goederen die Nederland ingevoerd worden en doen dit op basis van een risicoprofiel. De exacte beoordelingscriteria maakt de douane uiteraard niet bekend, maar het is te verwachten dat een onbekende importeur die goederen uit Colombia importeert relatief meer inspecties krijgt dan de multinational die een stabiele importstroom heeft uit de VS.

De AEO status zorgt voor een beter risicoprofiel. Voor meer info op gebied van AEO, kijk ook eens op de website van onze partner Elevate-IT.

Oorsprong

In mijn vorige blog benoemde ik al het belang van oorsprong. Als het land van oorsprong van uw producten u recht geeft op lagere invoerrechten (preferentieel tarief) of er anti-dumping heffingen bestaan, is het belangrijk dat u 100% zeker weet dat de oorsprong juist is. De douane controleert hier namelijk actief op.

Er zijn meerdere gevallen bekend van goederen die transshipped worden via een preferentieel land en daarbij (al dan niet met hulp van lokale officials) opeens een andere oorsprong krijgen. Lees ook deze goede blog over het voorkomen van verrassingen op dit gebied. Blind varen op informatie van u leverancier kan risicovol zijn.

Kwaliteit

De douane controleert eigenlijk niet op kwaliteit. Dus als de door u geïmporteerde hamers al na één klap afbreken, is dat iets tussen de koper en de verkoper. De douane heeft hier geen rol in en zal hier niet op controleren.

De nVWA voert wel kwaliteitscontroles uit. Deze controles vinden doorgaans plaats op een later moment: na introductie op de EU markt – vaak na een melding of onderzoek. Denk aan het juiste gebruik van de CE markering, bijvoorbeeld dat opladers de juiste spanning hebben.

Overlast verminderen

De inspecties door de nVWA en de douane zijn zeer efficiënt: vaak weet u binnen een dag waar u aan toe bent. Intern zijn er bij de douane reactietijd doelstellingen vastgesteld. Verstoring van uw logistieke proces zal daarom minimaal zijn, mits uw medewerking adequaat is. De douane kan tot drie jaar na invoer een zending besluiten te inspecteren. Houd daarom uw administratie goed bij, ook als u geen controles heeft gehad bij invoer.

De douane streeft naar het nog verder verminderen van overlast, bijvoorbeeld door in de toekomst inspecties slimmer in te passen in het logistieke proces. De inspecties blijven echter noodzakelijk om de Veiligheid, Oorsprong en Kwaliteit in de Nederlandse markt te garanderen.

P.S. Wilt u meer leren over hoe u uw douaneproces kunt vereenvoudigen en verbeteren? Bekijk dan de opname van ons webinar.

Deze berichten worden geleverd “as is” zonder garanties en geven geen rechten.
U neemt alle risico’s aan voor gebruik.